Hälsostrategiskt ledarskap - vägen till frisk framgång för ditt företag

Anna Krantz May 6, 2022

Anna Krantz, en av grundarna till företaget YouGo HealthPlan delar med sig av sina bästa insikter för vad som behövs för ett framgångsrikt och långsiktigt hälsoarbete på arbetsplatsen. Anna har varit egen företagare över 25 år, mestadels inom restaurang- och eventbranschen, -”under denna tid upptäckte jag själv hur mycket sjukfrånvaro och personalbortfall påverkar företagets utveckling och resultat” säger Anna. Då saknade hon som ansvarig ledare enkla verktyg för att få medarbetarna att öka välbefinnandet och hälsan för att minska sjuktalen. Nu är Annas främsta mål att arbeta för att få chefer och ledare att förstå lönsamheten och viktigheten med att arbeta hälsostrategiskt på riktigt, att hälsa blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Vidare delar Anna nycklar för vad ett hälsofrämjande ledarskap kan vara. 

Insatserna och modellerna för hur ett hälsoarbete på arbetsplatsen blir framgångsrikt är många. Under våra år inom detta område har vi på YouGo HealthPlan kommit fram till att ledare behöver hjälp och stöd för att hjälpa sina medarbetare till en mer hälsosam vardag. Att göra det enkelt för ledaren och medarbetarna att skapa en hälsosam vardag kan vara den viktigaste punkten för att jobba fram ett lönsamt, hållbart och solitt företag.

Det är förvånansvärt vanligt att tycka att hälsa och mående är individens, och inte arbetsgivarens, ensak. Som chef är man ansvarig för att företaget går bra, och är lönsamt. Det är väl ingen hemlighet, mår inte medarbetarna bra så förlorar företaget pengar och då kan det tänkas finnas brister i ett chefs-/ledarskap. Hårt men sant!
Att man har medarbetare som känner sig sedda och involverade är inga konstigheter, men hur får man människor att känna sig sedda? Jo man måste bry sig om dem. På riktigt.  

Ledarskapet spelar en stor roll och lyfts i forskningen fram som en av de starkaste faktorerna för hälsosamma verksamheter. Det hälsostrategiska ledarskapet börjar med en själv; mår jag bra som finns det goda förutsättningar att utveckla ett hälsofrämjande ledarskap som hjälper mina medarbetare att vara produktiva under en lång tid och att ha en stark känsla av välmående. Det är som att tänka att ”först sätter vi på syrgasmasken på oss själva och sedan kan vi hjälpa de omkring oss. Att man som ledare jobbar med sin självkännedom och självinsikt är grunden för sitt egna självledarskap.
 


Som ledare behöver man ha kunskap om vad som skapar välbefinnande, hälsa och motståndskraft mot de stressfaktorer som finns i arbetslivet och i livet utanför jobbet. Att ha medvetenhet och kännedom om vilka verktyg som finns för att främja friskfaktorer på arbetet påverkar verksamhetens möjligheter till ökat engagemanget, mer glädje och energi vilket blir till organisationens framgång.

Vi på YouGo HealthPlan har utvecklat digitala verktyg för helheten. Kartläggning och rapporter till chefen, och utbildning, motivation och reflektion till medarbetarna. Vi vill inte att ledaren ska få mer att ta hand om, vi vill istället stötta den enskilda individen i sina utmaningar. Tillsammans är ett fint och passande ord i hälsoarbetet: företaget och medarbetarna bidrar tillsammans till en hållbarare vardag. Att vi tillsammans tränar på att vara både hjärnstarka och hjärtstarka. Och verka för att arbetsplatsen möjliggör för dessa delar, för att ni framöver ska vara en attraktiv och produktiv organisation.

Vi vill tillsammans göra Sverige friskare och vi hoppas att du som arbetsgivare och medarbetare vill vara med 😊