Health Integrator - ett digitalt vaccin som hjälper dig till hållbar hälsa. Hur går det till?

Begga Hauksdottir Mar 3, 2021

Med användaren i fokus har vi på Health Integrator skapat en digital hälsolösning för att förebygga ohälsa och reducera risken att drabbas av kroniska sjukdomar såsom diabetes typ 2. Via plattformen ger vi användaren förutsättningar att lyckas ändra sina levnadsvanor så att de håller över tid genom guidning till bättre hälsoval.

På uppdrag av Region Stockholm erbjuds just nu 925 personer att delta i ett program för att förebygga just diabetes typ 2 med Health Integrators hälsolösning. Utvecklingsprojektet är det första i sitt slag i världen. Satsningen är kliniskt validerad vid Karolinska Institutet och kan i slutändan resultera i besparingar för Region Stockholm på cirka 1,4 miljarder kronor per år - pengar som i sin tur kan användas till förbättringar av befintlig vård.

 

Till vem riktar sig programmet?

Hälsoprogrammet riktar sig till dig mellan 50-60 år som är bosatt i Region Stockholm och är prediabetiker, dvs. befinner dig i riskgruppen för att utveckla diabetes typ 2. Vi vet att 80% av kroniska sjukdomar kan förebyggas (WHO) och genom förändringar av levnadsvanor kan sjukdomar som diabetes typ 2 reduceras vilket i sin tur ger en ökad hälsa och livskvalité.

Mer om kriterier för urvalsprocessen hittar du här.

 

Vad inkluderas i programmet?

 

Hur hjälper Health Integrator dig till en bättre hälsa?

Vårt huvudfokus har redan från start varit att skapa en användarvänlig produkt - ett enkelt verktyg för användaren där designen och utformningen underlättar processen med beteendeförändring för en bättre hälsa. Programmet startar med att du får fylla i ett digitalt hälsoformulär. Hälsoformuläret blir sedan en utgångspunkt över din hälsostatus inom olika delområden såsom kost, fysisk aktivitet, alkohol- och tobaksvanor samt stress. Under hälsosamtalen med din coach kommer ni tillsammans överens om mål och delmål för dig att arbeta med baserat på dina specifika behov och preferenser. Programmet pågår under 5 års tid där du får regelbunden stöttning under hela resan mot en bättre hälsa. Under de första två åren görs tätare uppföljningar och flest coachingsamtal för att ge bästa förutsättningarna att implementera de nya levnadsvanorna. De tre sista åren är uppföljningarna mindre frekventa men möjlighet finns alltid att boka extra samtal med din hälsocoach för extra stöttning.

 

 

Hälsocoachens roll

Våra hälsocoacher spelar en central roll i hälsoprogrammet. Hälsocoachens roll består i att på plattformen hålla digitala hälsosamtal, främja motivationsarbete, följa beteendeförändringsprocessen samt vägleda och informera användaren om lämpliga hälsotjänster. Hälsocoachen finns där som ett stöd för dig under programmets gång. 

 

Hälsoprofil

På din personliga hälsoprofil får du en överblick över dina hälsomål och du kan löpande rapportera och följa hur du ligger till genom tydligt visualiserade grafer och diagram som enkelt ger dig en överblick över dina framsteg. Här ser du även vilka tjänster och produkter du köpt samt information om dessa. Du kan på ett enkelt visuellt sätt koppla ihop dina mål med syftet av dina köp och du ser även din tid för nästkommande hälsosamtal. 

 

Marknadsplatsen

Utbudet av produkter och tjänster inom hälsa är idag enormt och det är lätt att gå vilse i djungeln av alternativ - hur ska jag egentligen veta vad som är rätt för mig och mina behov? Health Integrator har gjort det enkelt för användaren att hitta rätt genom att samla produkter och tjänster som är specifikt utvalda för målgruppen bestående av prediabetiker på ett ställe. Detta i kombination med hälsocoachens guidning till rätt hälsoval som passar dina individuella behov ger dig möjlighet att fokusera helt på att förbättra dina levnadsvanor utifrån din hälsoplan. Vilka produkter och tjänster du väljer att köpa för ditt hälsosaldo är kopplade till dina mål som du och din hälsocoach tillsammans kommit fram till. 

 

Det är aldrig för sent att börja förändra dina levnadsvanor och de mest effektiva livsstilsförändringarna är de som fungerar i just ditt livspussel. Därför har vi på Health Integrator i alla aspekter utgått ifrån just användaren och hur vi på bästa sätt kan underlätta genom att bygga en plattform där funktion, design och support hjälper deltagarna i hälsoprogrammet att uppnå sina individuella hälsomål. Plattformen blir ett verktyg som hjälper dig att komma igång och behålla dina sunda vanor under en längre tid. Huvudsaken är inte hur du presterar - målet är att du ska må bra och hitta din väg till en hållbar hälsa.

Känner du att du behöver stöttning för att etablera bättre levnadsvanor i ditt liv men inte vet var du ska vända dig? Här kan du få mer information som kan ge dig en indikation på om du tenderar att vara i riskgrupp för diabetes typ 2 och du kan läsa mer om satsningen samt ansöka på www.folkhalsastockholm.se