Hej där – DU är unik!

Ghita Flinckman Nov 11, 2021

Ghita Flinckman, 53 är en av deltagarna i Health Integrators hälsoprogram för prediabetiker. Ghita beskriver sig själv som en kvinna mitt i livsloppet!  

Till vardags studerar jag sociologi för att uppnå mitt mål att ta en fil. kand i sociologi och är därför tjänstledig från mitt arbete som förändringsledare. Jag spelar och sjunger, både i kör och solo, är diplomerad konditor och hobbypralinör. Älskar att vara i naturen, att yoga och gå på/träna bodybalance. 

Här reflekterar Ghita om sina upplevelser i programmet och vad som varit viktigt för hennes egen förändringsresa hittills. 

För att lyckas med det en vill uppnå, till exempel en förändring för hälsan, är det bra att sätta mål. Det har en ju hört förut och ibland kan jag bli trött på det snacket. Det kan låta så klyschigt och att sätta mål är inte så lätt alla gånger. Ibland triggas negativa tankar igång när en inte lyckades nå det där målet trots en jäkla massa hårt jobb. Hur som helst behöver en veta; vart är jag idag och vart är jag på väg, vad kan hända under resan och vilken pepp önskar jag då? Det är därför som mål bör vara smarta och internaliserade i individens eget dna. Så här tänker jag kring smarta mål. 

 

Specifikt - Jag tror aldrig att ett mål kan bli för specifikt. Ta reda på vad DU vill uppnå och hitta ditt Why

Mätbart – Galet kul att kunna följa utveckling och fira framgång! Ja, ibland kan det bli ett steg bakåt eller kännas så men det kan också visa sig vara avstampet för ett rejält kliv framåt!

Attraktivt – Målet måste ha en tillräckligt hög attraktionskraft för mig för att jag ska alliera mig med det tills jag når det, då kommer jag i högre utsträckning att göra aktiva val som stödjer mig i beteendeförändringen!

Realistiskt – Jag behöver vara schysst mot mig själv när jag sätter mål, det är jag som ska göra jobbet. Om jag inte nått målet hittills så kanske det inte gör så mycket om det tar någon dag, vecka eller månad till? (självklart kan ju detta bero på vad det är). Jag behöver tänka klokt och ta hänsyn till det som jag har omkring mig just nu.

Tidsatt – När är målgång? Om en ser det som ett lopp där det finns stationer längst med vägen för energipåfyllning, sådana kan en ha även på resan mot ens mål. Sätt ett datum för målgång och sätt datum för energipåfyllning. Kanske sätter du några belöningar längst vägen? 

Accepterat – Jag behöver känna att jag tror på den förändring som jag vill göra, att den har ett värde för mig, att den är viktig för mig, det är jag som kommer att skapa den. 

 

Konceptet som Health Integrator erbjuder är just det, SMART! Att få en ”egen” grym hälsocoach som är intresserad av min resa är en förmån. Att tillsammans få skapa min hälsoplan som vi följer upp när vi ses och som jag följer upp veckovis blir en drivkraft som ökar på min motivation. Och som om inte det vore nog finns Marknadsplatsen där en kan shoppa loss! 

Så når du dina mål!

 

Som blivande sociolog börjar jag självklart att tänka kring detta utifrån det perspektivet, individens val och samhällets strukturer. Att valet som individen gör på mikronivå har en påverkan på makronivå, det vill säga i samhället. Att jag har en hälsosam livsstil, minimerar riskerna för diabetes typ 2 och även annan livsstilsrelaterad ohälsa, kommer att ge vinster för mig men som även reflekteras på samhällsnivå. Det blir ett win-win-scenario helt enkelt! 

Det är smart av makthavare och beslutsfattare att inrätta en hälsoobligation och det är smart att arbeta preventivt - tänk om en fick se än mer av det i alla samhällsinstitutioner, då tror jag att vi kan vi uppnå ett hållbart liv och ett hållbart samhälle!

Vissa händelser i livet kan vi inte skapa mål för och allt går inte alltid att uppnå, det är viktigt för mig att säga och att vara ödmjuk inför. Men det som går att förändra och det som jag vill förändra, äger jag aktörskap för. 

Lycka till med din förändringsresa och kom ihåg “You´re the creator of your life” 

Ghita Flinckman 2 november 2021

Ambitioner med hel fyllning