Känner du dig stressad? 5 frågor till dig själv för att minska din stress

Ann-Sofie Forsmark Feb 22, 2022

Kroppen har en fantastisk förmåga att både hantera och återhämta sig från stress – om vi ger den chansen. I den tid vi lever i stressar vi ofta över mer än vi mår bra av, och vi missar ofta att återhämta oss. 
Ann-Sofie Forsmark har hjälpt människor ta hand om såväl sin fysiska som mentala hälsa i över 20 år och arbetar som hälsostrateg och ledarskapskonsult framförallt med fokus på hållbar prestation på arbetsplatsen och att navigera i en föränderlig värld. Här får du fem frågor från Ann-Sofie som kan hjälpa dig hantera känslor av stress.

Det finns mycket skrivet om stress och vi har förstås alla vårt unika förhållningssätt till ordets innebörd. En stressreaktion är evolutionärt en fundamentalt viktig funktion för överlevnad då vi mobiliserar kraft att agera. Men den stress vi pratar om här är inte den som höjer prestationen. Den stress många upplever idag hjälper inte prestationen. Tvärtom. Och den påverkar hälsan negativt över tid, när återhämtningen brister. Jag vill beskriva det som ett upplevt glapp mellan vad vi upplever krävs av oss och vad vi upplever att vi klarar av, just då. Just ordet uppleva är viktigt här, vi stressas i mångt och mycket väldigt olika av olika intryck. Men mentalt och vidare fysiologiskt kan olika intryck, såväl inre som yttre, påverka oss på helt olika sätt.
När det känns som du upplever alldeles för mycket stress i livet finns det två angreppssätt: Det ena är att försöka reducera situationer som leder till känslor av stress, och det andra är att bli bättre på att hantera de stresskällor man inte kan bli av med. Definitivt lättare sagt än gjort, men absolut värt att jobba på.

Fem frågor för att hantera stress

Här följer fem frågor att ställa dig när det bränner till:
1. Vad exakt är det som stressar mig - och varför?
Det som karaktäriserar den stress många lider av idag är just det abstrakta. Det är svårt att ta itu med ”för mycket nu”, men när du svarar på frågan varför det känns så blir det lättare att också närma sig lösningen. Det är lättare att börja leta lösning på ”jag känner inte att jag hinner med, det är otydligt vad som ska göras och därför känner jag mig förvirrad och otillräcklig”. 

2. Sätt perspektiv - är stressen sprungen ur hot eller möjlighet?
Ofta uppstår stress av att vi inte upplever att vi hinner med. Inte hinner med saker som vi haft ynnesten att boka upp oss på. Den här stressen är sprungen ur en potential, den kommer av något positivt. Det är en betydligt mer positiv grundorsak än den stress som uppstår från att vara under ett hot från något farligt. Det gör en stor skillnad för hjärnan att tänka på att lösa en utmaning än att hantera ett hot. Och när vi tänker efter så är det i många fall så att den stress vi upplever är just sprungen ur en möjlighet vi har, snarare än ett hot.

3. Vad är viktigast att jag gör just nu? Och vad behöver jag göra senare?
Om det är ett stressmoment som kontinuerligt uppstår kanske du för stunden behöver lösa det mest akuta snabbt. Släcka en metaforisk brand. Men sen är det viktigt att inte bara släppa det utan se över varför den här stressiga situationen återkommande uppstår. Du kanske inte kan ändra på det just nu, men du kan – och bör! - ta tag i att försöka förändra det för framtiden. 

4. Hur skapar jag min unika återhämtning?
Om stress från träning handlar om att vila kroppen fysiskt, och ofta mentalt också, så handlar återhämtning från mental stress om att vila huvudet från de utmaningar du just belastat den med. Det kan vara att lösa problem, kan vara intryck, människor. Kroppen kanske har varit stilla, men hjärnan är överbelastad. Samtidigt kan signalerna från kroppen vara desamma som om man vore trött fysiskt - att motionera känns inte alls som rätt grej. Men att till exempel ta en promenad utomhus i kravlös rörelse är förmodligen det bästa du kan göra när du har fått en tjong av stressmockan. 
Skapa din personliga verktygslåda för att återhämta dig från stress är en avgörande del i att hålla över tid. Sömn och aktiviteter under veckan som upplevs kravlösa (på riktigt inte bara på någon annans papper!), är viktiga att se till att de får plats i kalendern. De tar inte tid, de ger dig kraft att göra och hinna med det du verkligen behöver klara av och hinna med.

5. Hör den här stressen hemma på en post-it?
Alla har vi väl hamnat där att vi blir brutalt medvetna om vad som är viktigt i livet. Saker som känts som de kan förstöra en dag, får helt plötsligt ingen betydelse när livet händer på riktigt. Tänk om vi kunde skapa och hålla de här perspektiven innan det händer något allvarligt? Jag brukar prata om att lämna stress på en post-it, både mentalt och på riktigt. Skriv ner det som annars känns i magen. För där ska den inte kännas, där hör den inte hemma. Det hjälper dig också lösa problem och stressmoment om vi kan hålla dem på en mental armlängds avstånd.

Hoppas de här fem frågorna hjälper dig, sköt om dig!