Digitalt videomöte med hälsocoach
Author: Johanna Helinder
Johanna Helinder

Så får du hjälp av våra hälsocoacher

Möt en av våra hälsocoacher - Amanda Garcia Hagman 

5 snabba frågor till Amanda:

  • Varför utbildade du dig till Hälsopedagog? Jag blev nyfiken när jag förstod att många stora folkhälsosjukdomar är livsstilsrelaterade och faktiskt går att förebygga om man ändrar sina levnadsvanor. Jag ville lära mig mer om hur livsstilen påverkar välmåendet och hur man kan arbeta preventivt för att förhindra att folk blir sjuka. Dessutom brinner jag för träning och hälsa och och ser det som ett fantastiskt jobb att få hjälpa människor att må bättre!
  • Vad är det bästa med att jobba som hälsocoach hos oss på Health Integrator? Det bästa med att få jobba som hälsocoach på Health Integrator är att få möta människor och stötta dem i att göra en livsstilsförändring och att vara med på den resan känns otroligt fint! Det är också inspirerande att få vara med att göra en samhällsinsats genom att hjälpa människor att minska risken för att utveckla diabetes typ 2.
  • Vilken är den största utmaningen hälsocoach? En utmaning som hälsocoach är att försöka hitta vad som motiverar och inspirerar varje enskild individ och identifiera dennes behov, förutsättningar och möjligheter. Att inget möte blir det andra likt är samtidigt det som gör jobbet så spännande!
  • Vilket är ditt motto när det kommer till hälsa? Försök att hitta långsiktigt hållbara strategier som fungerar för just dig. Det kan t.ex. handla om att hitta en aktivitet som du genuint tycker om och försöka få in den som en återkommande rutin. 
  • Ditt bästa “life hack”: Mitt bästa ”life hack” är att försöka göra något litet varje dag, det kan vara att göra en kort aktivitet eller att testa ett nytt hälsosamt recept. Sätt inte för stor press på dig själv utan se de möjligheter du har just idag.

pasted image 0.png

Hälsocoach - vad är det?

“Coach” och “coaching” är mångfacetterade begrepp. Beroende på vem du frågar kommer du att få olika svar utifrån den personens erfarenheter. Coaching handlar främst om stöd till utveckling genom att få hjälp att sätta upp konkreta mål (lång- och kortsiktiga), öka självmedvetenheten och främja motivations- och beteendeförändringsarbete med fokus på det friska och starka hos individen. Till skillnad mot terapi, mentorskap eller annan behandling ligger fokus i coachingen på att klienten själv känner en känsla av “att jag gjorde det”, att det är denne som kommer fram till möjliga lösningar och fattar egna beslut. En hälsocoach jobbar med det friska, det vill säga preventivt innan sjukdom uppstår. 

Exempel på arbetsuppgifter för en hälsocoach kan vara  att ansvara för friskvårdsaktiviteter på företag, leda träning för olika patientgrupper, driva strategiskt folkhälsoarbete inom tex kommun, arbeta på gym- och träningskedjor eller liknande. Läs mer om vad en hälsocoach på Health Integrator gör nedan. 

Kompetens/bakgrund

Utbildningar och kurser på området för att bli coach (av olika slag) är stort. På Health Integrator är teamet av hälsocoacher, i dagsläget, antingen utbildade till hälsopedagog eller leg. fysioteapeut med såväl stor passion samt meriter inom motiverande samtal (en samtalsmetodik för främjande av beteendeförändring). Alla coacher har en akademisk grund och arbetar evidensbaserat. De flesta är egenföretagare och arbetar på uppdrag vilket ger stor flexibilitet samt möjlighet att arbeta parallellt inom olika projekt och branscher. 

Så vad gör en hälsocoach på Health Integrator? 

Hälsocoachen på Health Integrator har till uppgift att stimulera deltagarna att välja en livsstil som upprätthåller och utvecklar deras hälsa över tid. Hälsocoachen stöttar till ökad självinsikt om en individuell hälsoprofil utifrån blodprov och ifyllt hälsoformulär samt utformar, tillsammans med individen, en hälsoplan med mål på lång- och kort sikt. Genom regelbundna digitala hälsosamtal främjar hälsocoachen motivationsarbetet till ändrade levnadsvanor, erbjuder dem ytterligare hälsoinformation/kunskap samt guidar till ett brett utbud av olika hälsotjänster på vår integrerade marknadsplats. Allt samlat på den digitala hälsoplattformen.

Se mer om hur vi arbetar med coaching i projektet för prediabetiker i samarbete med Region Stockholm (filmens längd 1:45min): How does Health Integrator's program work? on Vimeo