Så får du hjälp av våra hälsocoacher

Johanna Helinder Apr 4, 2021

Möt en av våra hälsocoacher - Amanda Garcia Hagman 

5 snabba frågor till Amanda:

Hälsocoach - vad är det?

“Coach” och “coaching” är mångfacetterade begrepp. Beroende på vem du frågar kommer du att få olika svar utifrån den personens erfarenheter. Coaching handlar främst om stöd till utveckling genom att få hjälp att sätta upp konkreta mål (lång- och kortsiktiga), öka självmedvetenheten och främja motivations- och beteendeförändringsarbete med fokus på det friska och starka hos individen. Till skillnad mot terapi, mentorskap eller annan behandling ligger fokus i coachingen på att klienten själv känner en känsla av “att jag gjorde det”, att det är denne som kommer fram till möjliga lösningar och fattar egna beslut. En hälsocoach jobbar med det friska, det vill säga preventivt innan sjukdom uppstår. 

Exempel på arbetsuppgifter för en hälsocoach kan vara  att ansvara för friskvårdsaktiviteter på företag, leda träning för olika patientgrupper, driva strategiskt folkhälsoarbete inom tex kommun, arbeta på gym- och träningskedjor eller liknande. Läs mer om vad en hälsocoach på Health Integrator gör nedan. 

 

Kompetens/bakgrund

Utbildningar och kurser på området för att bli coach (av olika slag) är stort. På Health Integrator är teamet av hälsocoacher, i dagsläget, antingen utbildade till hälsopedagog eller leg. fysioteapeut med såväl stor passion samt meriter inom motiverande samtal (en samtalsmetodik för främjande av beteendeförändring). Alla coacher har en akademisk grund och arbetar evidensbaserat. De flesta är egenföretagare och arbetar på uppdrag vilket ger stor flexibilitet samt möjlighet att arbeta parallellt inom olika projekt och branscher. 

Så vad gör en hälsocoach på Health Integrator? 

Hälsocoachen på Health Integrator har till uppgift att stimulera deltagarna att välja en livsstil som upprätthåller och utvecklar deras hälsa över tid. Hälsocoachen stöttar till ökad självinsikt om en individuell hälsoprofil utifrån blodprov och ifyllt hälsoformulär samt utformar, tillsammans med individen, en hälsoplan med mål på lång- och kort sikt. Genom regelbundna digitala hälsosamtal främjar hälsocoachen motivationsarbetet till ändrade levnadsvanor, erbjuder dem ytterligare hälsoinformation/kunskap samt guidar till ett brett utbud av olika hälsotjänster på vår integrerade marknadsplats. Allt samlat på den digitala hälsoplattformen.

Se mer om hur vi arbetar med coaching i projektet för prediabetiker i samarbete med Region Stockholm (filmens längd 1:45min): How does Health Integrator's program work? on Vimeo