Så påverkar hormoner vårt sötsug - konsten att vara i balans för en hälsosam livsstil.

Johanna Helinder Feb 2, 2021

Kroppen är häftig! Och komplex. Ibland är den helt förutsägbar, andra gånger helt oberäknelig. Som till exempel att förstå hur olika hormoner kan påverka suget efter något särskilt att äta. När vi är stressade och trötta utsöndras hormon vilka gör oss mer hungriga och mer sugna på just socker och fett. När vi förser vår kropp med just detta slår dopaminet, vårt belöningssystem, till och då vill kroppen ha än mer av just det. Det känns bra!   

Så, för att förebygga diabetes typ 2 med en god livsstil räcker det inte bara att fokusera på kost- och träningsupplägg. Vi behöver också en kropp och hjärna i balans för att vara motståndskraftiga våra egna fallgropar, hormontjuvarna. Därför är det även viktigt att bli medveten om och arbeta med den egna stress- och energinivån. 

 

Om stress

Kort beskrivet upplever vi stress när det uppstår en obalans mellan krav (uttalade eller outtalade) och kontroll. Stressystemet är evolutionärt livsviktigt för oss. Vi är utrustade med systemet för att kunna observera, slå larm och skydda oss från faror. Det är samma system som en gång varnade oss för lejonet på savannen som idag triggas av överfulla mailkorgar och/eller otydliga krav med mera. Den tekniska och materiella utvecklingen har gått extremt snabbt medan hjärnans struktur och vårt varningssystem fortfarande är desamma. Med andra ord, vi reagerar på samma sätt när vi uppfattar faror nu som då. Farorna har dock ändrat skepnad och kräver vår uppmärksamhet mer kontinuerligt, över tid, i och med vår moderna livsstil. 

Men stressreaktionen är inte endast av ondo. Stress är även rent prestationshöjande i lagom dos, i skarpt läge, i korta stunder. Visst stresspåslag behövs alltså för att hålla fokus, vara beredd och lösa problem. Kortvarig stress är alltså helt naturlig och nödvändig men den förväntas komma med en återhämtningsperiod och vila.

Det är när stressystemet är aktiverat över tid, långvarig stress, som det blir ogynnsamt och kan ge mer märkbara symtom (trötthet som ej går över vid vila, irritation, koncentrationssvårigheter, oro, ångest, hjärtklappning med flera) och en förändrad hormonbalans. Hormonbalansen påverkar i sin tur bland annat ämnesomsättningen. Stressen i sig omvandlar dessutom socker till fett som lagras i våra kroppar.  Det uppstår en ond spiral och obalans i kroppen samt nedsatt förmåga att styra över hjärnans system som gör att vi fattar sämre beslut, och med en fetare, sötare och snabb-belönande kost slår belönings- och hunger- systemen till omvartannat.     

Öka din motståndskraft mot stress och sötsug:

De mest basala behoven äta, sova, träna, socialt umgänge och att vara i naturen är för oss återhämtande. Dessa områden är grundläggande för hur vi påverkar våra levnadsvanor och livsvillkor. Oftast krockar dock vårt moderna sätt att leva med våra mest grundläggande behov då vi allt som oftast tar tid från just dessa för att hinna med. För att skapa goda förutsättningar att, med en kropp och ett sinne i balans, genomföra livsstilsförändringar, prestera på jobb med mera bör vi alltså se över och avsätta tid för just detta. Då ökar våra chanser att hålla hormontjuvar och sötsug borta.