Vad är medicinsk träning? Och hur mycket ska man träna om man har en kronisk sjukdom?

Lisa Aasa Mar 25, 2022

Lisa Aasa är strategichef på Vitala, en medicinsk träningstjänst för kroniska patienter, samt Chief Digital Officer på Forum för Health Policy, Sveriges största ideella tankesmedja inom hälso- och sjukvården. Förutom hennes arbete inom innovation och hälsa har hon en bakgrund i ekonomi och juridik. “Jag vill vara med och effektivisera hälso- och sjukvården med patientens behov i fokus. Målet är att uppnå ett hälsosammare samhälle där medicinsk träning är lika vanligt att förskriva som all annan medicin.” Säger Lisa. 

Fysisk aktivitet är livsviktigt för våra kroppar och vår hälsa. Har man medicinska diagnoser eller smärtbesvär kan det dock vara svårt att få till långsiktig fysisk aktivitet i vardagen. Några känner också oro för om de tränar “rätt”, medan andra kanske har svårt att hitta motivationen. Nedan beskriver Lisa och Jesper Aasa, läkare och grundare till Vitala, om medicinsk träning i syfte att förbättra sin hälsa oavsett om man har någon eller några medicinska diagnoser eller andra kroppsliga besvär. Att vara fysisk aktiv är en slags mirakelmedicin i sig.

Vad är medicinsk träning?
Medicinsk träning är träning anpassad till medicinska diagnoser som t.ex Parkinsons sjukdom, cancer, högt blodtryck, utmattningssyndrom, depression etc. Alltså träning framtagen för att hjälpa den medicinska behandlingen. Medicinsk träning är också träning i förebyggande syfte för att bromsa sjukdomsutvecklingen, förbättra fysiskt och psykiskt välmående, samt få mer energi till vardagen. Att förstå varför och hur man gör sina övningar är kanske extra viktigt inom medicinsk träning.

Varför är det så viktigt med medicinsk träning vid kroniska sjukdomar?
Många vet hur viktigt det är med fysisk aktivitet, men fysisk aktivitet är faktiskt ännu viktigare om man har en eller fler medicinska diagnoser. Personer med kombinationer av kroniska sjukdomar är oftast inaktiva på grund av sina symptom och eventuella smärtbesvär. Detta leder till en större risk för ytterligare komplikationer, förvärrade besvär samt följdsjukdomar - vilket i sin tur gör det ännu svårare att komma igång. Majoriteten av kroniska sjukdomar går att förebyggas med förändrade levnadsvanor. Fysisk aktivitet stärker både skelett och immunförsvar samtidigt som det sänker stress och förbättrar livskvaliteten. Därför är det viktigt att hålla igång och röra på sig. Speciellt viktigt är det att träna “rätt”.

Hur mycket ska man träna om man har en kronisk sjukdom?
Det är inte det enskilda träningspasset som spelar roll, utan det handlar om kontinuiteten av rörelse. Ett pass på “bara” 3 minuter gör mycket för kroppen, och om detta görs varje dag så kommer man mycket långt. Ibland mår man lite bättre, och ibland mår man sämre. Sånt är livet. Därför ska man lyssna på kroppen och rätta sin träning efter aktuell dagsform - så att det känns säkert och bra. Att fortsätta vara motiverad till dessa pass är en stor del för att hålla igång träningen. Kom bara ihåg att 3 minuter fysisk aktivitet gynnar kroppen väldigt mycket jämfört med om man inte tränat alls. För ytterligare hälsovinster kan man sedan förlänga sina pass vartefter tiden går.

Hur kommer man igång?
Idag är det tyvärr så att inte alla har tillgång till fysisk aktivitet. Det är inte ett “one size fits all” när det kommer till träning för personer med kroniska sjukdomar och många behöver träning som är anpassad till just deras aktuella hälsotillstånd. För vissa kan konditionsstärkande övningar vara viktigast medan andra behöver fokusera på rörlighetsökande, rörlighetskontrollerande eller muskelstärkande träning. Därför har jag, tillsammans med mina syskon ägnat stor del av våra liv åt att skapa ett verktyg som gör medicinsk träning lättillgängligt för personer som behöver det. Det var med denna målsättning som Vitala skapades.