Varför är det viktigt att förebygga prediabetes och typ 2 diabetes

Kerstin Brismar Nov 14, 2022

Prediabetes är ett förstadium till typ 2-diabetes som innebär lite förhöjt blodsocker fastande på  morgonen och/eller lite för högt blodsocker efter kolhydratrik måltid eller en sockerbelastning. Har man både lite högt fasteblodsocker och lite för högt blodsocker på dagen så stiger det vi kallar HbA1c  som är ett mått på medelblodsockret de senaste 2 månaderna. Lite för högt blodsocker innebär att  det är högre än hos de med helt normal sockertolerans men lägre än det man har vid typ 2 diabetes. 

Prediabetes innebär en ökad risk för framtida hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtinfarkt och hjärtsvikt  även försämrad nervfunktion i fötterna, erektionsproblem, njurpåverkan och demens. 

Typ 2-diabetes ökar risken ytterligare för hjärtkärlsjukdom, nervskador, svårläkta sår, blodpropp,  leverskada, skador i njurar, stora och småkärl, ögonskador, benskörhet och frakturer i framför allt  höfter, depression, artros, spinal stenos, tandlossning, urinvägsinfektion och demens. Alla organ drabbas av det höga blodsockret även immunförsvaret med ökad risk för svårare infektioner tex vid  covid 19 infektion, lunginflammation och influensa. En urinvägsinfektion kan leda till  njurbäckeninflammation eller sepsis=blodförgiftning.  

Därför är det viktigt att tidigt upptäcka för högt blodsocker genom att låta testa sitt blodsocker på VC  en gång per år eller när man blir erbjuden, särskilt viktigt om det finns diabetes i familjen och släkten, om det finns övervikt, stora magar och högt blodtryck eller om man haft högt blodsocker under en  graviditet eller någon annan gång tex när man fått kortisonbehandling. 

Symtomen vid prediabetes och typ 2-diabetes är ofta diffusa och kommer smygande under fler år  innan man söker för dem. I början är det endast trötthet, känsla av  seghet som kommer och går,  ibland vad- och fotkramper och stickningar, domningar och myrkrypningar i fötter och ben nattetid.  När sockret stiger så blir symtomen tydligare man blir tröttare, kan bli nedstämd, få lite sämre  koncentrationsförmåga och börja kissa mer på dagen och natten. Då man kissar ut sockret så får man  lätt svampinfektion på ollonet eller i underlivet. Socker är kalorier, så kissar man ut mycket socker  som också för med sig mycket vätska,  går man ibland ner i vikt. Man blir också törstig eller torr i  munnen. Synen kan påverkas, framför allt att växla från tidningen till tv:n fungerar sämre. Ibland ställs  diagnosen först när man kommer till sjukhus med en hjärtinfarkt eller med ett svårläkt infekterat  fotsår. 

När är man överviktig? OK vikt är enkelt räknat din längd i cm -100 tex. Om du är 185 cm lång bör du  inte väga mycket mer än 185-100=85 kg och ditt BMI bör inte vara högre än 25-26 (kg/längdxlängd=  85/185x185). OM du är 166 cm lång bör du inte väga mer än 166-100=66 kg och ditt BMI bör inte  vara högre än 25 (66/166x166).  

Bukomfånget =midjemåttet=”magen” är ännu viktigare än vikten/BMI att ha koll på då det är starkt  kopplat till ökad risk för både prediabetes och typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom. Midjemåttet bör  inte vara mer än halva längden, tex 185/2=92.5 cm eller 166/2= 83 cm 

Gemensam riskfaktor för prediabetes och typ 2 diabetes är förutom arvsanlag, insulinresistens, dvs  okänslighet för insulin som kan förekomma mer än 10 år innan sockret börjar stiga. Vad som gör att  man får prediabetes är, hos både män och kvinnor, att vikten och bukomfånget=midjemåttet stiger  och insulinresistensen ökar. Insulinresistens leder till högre insulinnivå i blodet för att kompensera brist på effekt av insulin och normalisera blodsockret. Sockret förblir normalt så länge insulinproduktionen kan öka tillräckligt. Insulin är ett ”skafferihormon” dvs det lagrar energi i fettväven som sålunda växer i buken och generellt. Både midjemått och vikt ökar. Hos kvinnorna finns en större kapacitet att öka insulinproduktionen så det finns en stor risk att de ökar mer i vikt på grund av den höga insulinproduktionen. Hos kvinnor ökar därmed risken att prediabetes leder till typ 2-diabetes om de ökar ytterligare i midjemått och vikt, vilket stressar de insulinproducerande cellerna som till slut når sin maxkapacitet. Hos männen övergår prediabetes till typ 2-diabetes när de insulinproducerande cellerna inte längre kan kompensera för hög insulinresistens i levern på grund av fett i levern. 

Det bästa sättet att minska risken för både prediabetes och typ 2-diabetes är att minska  insulinresistens, öka insulinkänsligheten, sänka insulinbehov och insulinnivåerna i blodet. Detta gör  att vi inte längre lagrar fett i fettväven eller i levern och det insulin vi kan producera räcker för att få  ett normalt blodsocker. Hur åstadkommer vi detta? Det gör vi med flera olika metoder såsom  bygga=öka muskelmassan, sluta röka och snusa, stressa mindre, sova 7-8 timmar och äta rätt. 

Att äta rätt - här några råd 


Kerstin Brismar är proffesor i diabetesforskning och studerar riskfaktorer för att drabbas av typ 2 diabetes och hjärtkärlsjukdom samt prevention, särskilt inom områdena kost och livsstil.