Efter 1,5 år i Hälsoprogrammet: 45% lämnar riskzon för diabetes typ 2

Jan 25, 2023

På uppdrag av Region Stockholm erbjuder Health Integrator 925 personer plats i ett nytt hälsoprogram som sträcker sig över 5 år. Redan efter 18 månader syns positiva resultat. Bland annat har över 60 procent förbättrat sina blodvärden och hela 45 procent har lämnat riskzonen för diabetes typ 2.

 

18 av 60 månader i Hälsoprogrammet har gått och att deltagarna gör stora framsteg är glädjande. Målsättningen med Health Integrators hälsoprogram är att nå en kraftig riskreducering för de deltagande i hälsoprogrammet; så många deltagare som möjligt
ska ha gått från riskzonen för att drabbas av typ 2-diabetes till normalvärden och därmed lägre risk för att drabbas av typ 2 diabetes.
I nuläget har 49-50% av de deltagare som tagit uppföljande blodprov också gått från riskzon till friskzon. Räknar man med samtliga deltagare, även de som inte tagit uppföljande blodprov, ligger totalt 45% av deltagarna i friskzonen.

En sammanställning av 18 månadersrapporten hittar du här. Vill du ta del av den fullständiga rapporten, mejla [email protected]