Pressmeddelande: Beat Diabetes och Health Integrator inleder samarbete för ökad prevention av diabetes i Sverige

Jan 13, 2022
Bild från vänster: Peter Jihde, Helena Kolvik, Fredrik Söder.

Beat Diabetes och Health Integrator tecknar ett samarbetsavtal med målet att öka kunskap om diabetes och bättre hälsa. Genom information och verktyg som stöttar och utbildar i att förebygga ohälsa kan risken för att drabbas av diabetes typ 2 minskas. 

Enligt WHO kan 80 procent av kroniska sjukdomar förebyggas med hälsofrämjande insatser. En rapport från OECD, ”The heavy burden of obesity”, visar att för varje krona som satsas på förebyggande insatser sparas sex kronor i minskade behov av sjukvård. Det kostar alltså oerhört mycket mer att behandla kroniska sjukdomar i jämförelse med vad det kostar att förebygga dem.

”Att skapa förutsättningar som ökar kunskap om diabetes och stimulerar till prevention är ett av våra huvudfokus. Därför är det viktigt för oss med samarbeten på olika plan, inte minst för att nå ut till fler. Vi ser därför mycket fram emot att arbeta tillsammans med Health Integrator. Vi arbetar sedan tidigare med flera olika projekt för att stimulera till mer hälsosamma levnadsvanor, bland annat tillsammans med olika aktörer i Stockholms kranskommuner”, säger Helena Kolvik, Generalsekreterare på Stiftelsen Beat Diabetes. 

Health Integrator är företaget bakom en världsunik satsning som hjälper stockholmare mellan 50 och 60 år att förebygga typ 2-diabetes.*

”Trots att kunskap och studier finns, går idag endast 3-4 procent av Sveriges samlade sjukvårdsutgifter till prevention och det saknas resultatbaserade inköpssystem byggda på vetenskap. Med nya lösningar som kan erbjuda kostnadsfria hälsoprogram med personlig coaching kan vi hjälpa fler att ta hand om sig. För att nå ut, behöver alla vi som arbetar och brinner för dessa problem samarbeta och driva kunskap, engagemang och skapa delaktighet. Det är här som vi och Beat Diabetes kan göra skillnad”, säger Fredrik Söder, CEO och grundare Health Integrator.

Peter Jihde är en av ambassadörerna för Beat Diabetes och aktiv i arbetet för att förebygga ohälsa.

“Att engagera och motivera är nycklar till att ändra beteenden och det är där vi vill bidra. Om vi kan inspirera till fler skapar vardagsvanor som ger bättre hälsa, det kan vara enkla vanor som att stiga av bussen en hållplats tidigare eller att ta trapporna istället för hissen, då har vi gjort skillnad och det är vad vi brinner för”, säger Peter Jihde, styrelseledamot i Beat Diabetes.

Järva är det första fokusområdet i arbetet för att sprida kunskap om diabetesprevention. På sikt väntas insatserna breddas till ytterligare områden runt om i Sverige.
 

Information om Health Integrator:

Health Integrator har utvecklat en digital hälsoplattform som hjälper användaren till en mer hälsosam livsstil.

Den digitala hälsoplattformen har utvecklats av i samarbete med bland andra Friskis&Svettis Stockholm, Midnattsloppet, Apoteket, ICA Klassikern, EIT Health, RISE, Sting och GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan). Plattformen har testats och validerats i en klinisk studie vid Karolinska Institutet.

*Leverantör av Region Stockholms världsunika satsning: 
Personer mellan 50-60 år i Stockholm med högt långtidsblodsocker kan nu få hjälp att förebygga typ 2-diabetes. Health Integrators program pågår under fem år och innefattar digitala möten med en egen coach, hälsomätningar samt ett belopp på 6250 kr per år i två år att disponera på olika hälsotjänster. Deltagandet är kostnadsfritt.

Finansieringsmodellen bakom satsningen är världsunik. Genom att förebygga typ 2-diabetes kan satsningen frigöra 1,4 miljarder SEK/år inom Region Stockholm tack vare uteblivna kostnader för diabetesbehandlingar. Läs mer på: https://www.regionstockholm.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2020/06/region-stockholm-ar-forst-med-en-halsoobligation-med-avkastning-efter-resultat/

 

Information om Beat Diabetes:

Stiftelsen Beat Diabetes uppdrag och målsättning är att leda kampen mot diabetes genom att lyfta fram teknologi som möjliggör nya idéer och innovation, att främja och öka kunskap om aktiva sätt att leva och ta itu med stigma och utanförskap kring diabetes. Vi tror på allas rätt till livskvalitet, oberoende av individuella utmaningar och vi arbetar för att öka medvetenhet om en hälsosam livsstil. Vårt slutmål är att motverka diabetes och vi gör det tillsammans med företag, organisationer och individer som lika passionerat som vi kämpar för en diabetesfri framtid.
www.beatdiabetes.se