Film: Hälsopedagogerna Maria Olsson på F&S Svettis och Sara Håff på Health Integrator

Nov 16, 2021

Hälsopedagogerna Maria Olsson på F&S Svettis och Sara Håff på Health Integrator förklarar varför träning och vardagsmotion kan förhindra folksjukdomar såsom diabetes typ 2.
Se hela filmen på YouTube här.