Film: Träning som preventivt arbetssätt för att förebygga diabetes typ 2

Nov 16, 2021

Ett samtal med F&S Stockholms ordförande Andreas Strömberg och Health Integrators VD Fredrik Söder om varför det är hela samhällets ansvar att satsa på preventiva insatser.

Se hela klippet här