Första uppföljning av unik hälsoobligation visar positivt resultat

Feb 06, 2022

Region Stockholm har tillsammans med Skandia och SEB varit först i världen med en ny typ av satsning som kan förebygga typ 2-diabetes. Satsningen går ut på att erbjuda personer i riskzonen ett digitalt hälsoprogram. Nu rapporteras de första resultaten från de uppföljande blodproven. Efter sex månader är 43% av de 210 första deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.

Läs hela nyheten här: https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2022/forsta-uppfoljning-av-unik-halsoobligation-visar-positivt-resultat/