Gör Sverige till ett föregångsland inom digitalisering

Jan 24, 2023

Efter pandemin har hälsofrågorna, som tidigare ansågs vara varje medlemsstats ensak, hamnat högt upp på agendan och EU har stått för en rad viktiga initiativ. Redan före pandemin fanns det stora problem med ojämlikheter i vård och hälsa, liksom med köer, personalbrist och ökade kostnader. Ny forskning med komponenter som bl.a hälsodata, prevention och fortsatt digitalisering kan bidra till lösningar men det krävs ett strukturellt omtag så att forskning omsätts till innovativa lösningar som kommer vården och patienterna till godo.

 

https://www.dagensmedicin.se/opinion/debatt/gor-sverige-till-ett-foregangsland-inom-digitalisering/