Hur får vi fart på strokeprevention efter pandemin?

Aug 8, 2021

Efter pandemin behöver vi få fart på strokepreventionen - men hur kan vi finansiera nya preventiva insatser? Fredrik Söder, VD Health Integrator, berättar om möjliga lösningar. Utgångspunkten är i den hälsoobligation som möjliggör Region Stockholms nya satsning för att förebygga diabetes typ 2.

 

https://www.folkhalsodalen.se/play/bms-5-juli