Ny modell kan minska kostnader för sjukvården

Nov 11, 2021

Region Stockholm arbetar med att förebygga typ 2-diabetes genom ett nytt slags samarbete med försäkringsbolag. Satsningen kan både rädda liv och sänka kostnader, skriver flera debattörer.

Av hälso- och sjukvårdens samlade resurser går 85 procent till behandling av kroniska sjukdomar och följd­sjukdomar. Merparten av dessa sjukdomar går dock att före­bygga med förändrade levnads­vanor. Det betyder att svensk sjukvård genom preventiva hälso­insatser kan rädda liv, minska lidande och göra stora besparingar, vilka i sin tur frigör resurser som kan användas till förbättrad hälso- och sjukvård inom andra områden. Att finansiera sådana insatser är ofta en utmaning, men det finns lösningar. Genom en ny form av extern finansiering, så kallad utfalls­baserad finansiering, kan det offentliga samverka med investerare för att möjliggöra investeringar som både räddar liv och sänker kostnader.

 

Läs hela debattartiklen:

https://www.svd.se/ny-modell-kan-minska-kostnad-for-vard?fbclid=IwAR03O8Dz2Iq2i8lgacDBROs0BZpXTla-y0I4z4L7710DQHYtabcB1EylHxI