Nyhet: Deltagarna okända för Skandia

Feb 17, 2022

– Att få möjlighet att skapa avkastning på våra sparares pengar samtidigt som vi kan bidra till att färre personer utvecklar diabetes känns mycket angeläget. Att resultaten redan nu är såhär goda är så klart väldigt roligt, säger Lars Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.

De som deltagit i minst sex månader har nu tagit sitt första uppföljande blodprov för att se hur vilken effekt hälsoprogrammet har haft. Resultaten visar att efter sex månader är 43% av de som hittills deltar i programmet inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.

I en uppföljande enkätundersökning fick deltagarna svara på frågor om sina upplevelser av programmet och 8 av 10 deltagare svarade att de mår bättre efter sex månader. Majoriteten av deltagarna svarar att de tror att de kommer att lyckas med en hållbar livsstilsförändring.

Läs hela nyheten här: https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/diabetes/deltagarna-okanda-for-skandia/