Nyhet: Digitala samtal sänker långtidsblodsocker

Feb 16, 2022

Sommaren 2020 slog Stockholms politiker på stora trumman för att regionen tillsammans med försäkringsbolaget Skandia tagit fram en världsunik hälsoobligation för att finansiera förebyggande insatser kring diabetes typ 2. Förenklat innebär det att Skandia lånar ut 30 miljoner kronor till regionen. Lånet ska betalas tillbaka efter fem år och ju fler individer som insatserna lyckas rädda från att bli diabetiker desto bättre avkastning får bolaget.

Nu har en första uppföljning gjorts. Av de 210 individer som deltagit minst sex månader i projektet har till exempel 43 procent minskat sitt långtidsblodsocker till nivåer som anses ligga under värdet för prediabetes, alltså HbA1c 42–47 mmol/mol.

– Vi är nöjda med att vi har kommit hit men vi ser också att det är en långsiktig satsning. Det förebyggande folkhälsoarbetet är viktigast och det här är ett sätt vi testar som påverkar levnadsvanor under en längre tid, säger Magnus Thyberg, avdelningschef kunskapsutveckling hos Region Stockholm.

 

Läs hela nyheten här: https://www.dagensmedicin.se/specialistomraden/diabetes/digitala-samtal-sanker-langtidsblodsocker/