Nytt samarbete: Health Integrator och Vitala

Jan 31, 2022

“Vi är glada över att samarbeta med Vitala som delar vår vision och som, precis som vi, har ett stort fokus på förebyggande hälsoinsatser. Genom att öka tillgången på fysisk aktivitet så kan vi hjälpas åt att stärka folkhälsan.” Fredrik Söder, VD och grundare av Health Integrator.

Vitala är en medicinsk träningsplattform som hjälper privatpersoner och vårdbolag att fokusera på förebyggande och sjukdomsbehandlande hälsoinsatser. Vitala är skapad av läkare och fysioterapeuter och deras medicinska tränings- och rehabiliteringsprogram är anpassningsbara till olika kombinationer av medicinska diagnoser, led- och muskelsmärtor, funktionsförmåga, dagsform och egen målsättning. Vitala kombinerar evidensbaserad kunskap och datatekniska metoder för att anpassa den medicinska träningen på ett automatiserat, effektivt och patientsäkert sätt.

“Health Integrator var ett självklart val som samarbetspartner då de delar samma målsättning och vision som oss på Vitala. Vi hoppas att tillsammans kunna skapa ett friskare Sverige med bättre tillgång till fysisk aktivitet,” säger Jesper Aasa, VD och grundare av Vitala.

Health Integrator är en digital hälsolösning som hjälper personer förbättra sin hälsa och reducera risken av att drabbas av kroniska sjukdomar. Health Integrators hälsoplattform är framtaget tillsammans med Region Stockholm och det kliniskt validerade upplägget riktar sig till personer i riskgruppen för diabetes typ 2. Under programmet får man träffa en hälsocoach som guidar en till att göra medvetna val kopplat till ens hälsa. 

Är du mellan 50–60 år i Stockholm så kan du ansöka till det nya hälsoprogrammet på www.folkhalsastockholm.se. De som blir antagna får hälsocoachning och ett ekonomiskt stöd på 12500 kr för att förbättra sin hälsa. Antalet platser är begränsade och tillsätts löpande.


Fysisk aktivitet är nyckeln till ett hälsosamt liv. Genom åren har människan blivit allt mer stillasittande och antalet personer med kroniska besvär har ökat drastiskt. Enligt WHO kan 80 procent av alla kroniska sjukdomar förebyggas genom förändrade levnadsvanor. Ändå går idag 85 procent av hälso- och sjukvårdens samlade resurser åt behandling av kroniska sjukdomar istället för att fokusera på hälsofrämjande insatser. Både Vitala och Health Integrator vill hjälpa hälso- och sjukvården genom att öka fysisk aktivitet hos patienter och därmed förebygga kroniska besvär och följdsjukdomar. Tillsammans kan de nå ut till ännu fler människor som behöver hjälp och vägledning för att förbättra sin livsstil.