Vad har dina pensionspengar med förebyggandet av diabetes att göra?

Nov 11, 2021

Platserna går åt - ytterligare 100 personer har anslutit till det nya hälsoprogrammet på uppdrag av Region Stockholm. Nu deltar fler än 600 personer i programmet och får hjälp att förebygga typ 2-diabetes.

Finansieringsmodellen bakom satsningen, Health Impact Bond, är den första kända i sitt slag. Med hälsoobligationen skapas möjligheter att tillföra resurser i förebyggande syfte så att medborgare aktiveras i sitt eget hälsofrämjande istället för att hamna i vårdens omhändertagande. Obligationen är resultatet av ett samarbete mellan Skandia, Region Stockholm och SEB, som tagit fram ett nytt sätt att finansiera satsningen. Skandia finansierar ensamt hälsoobligationen med 30 miljoner kronor.

– Genom att koppla ihop avkastning och förebyggande hälsa tar vi nu ett ytterligare steg i vårt hälsoarbete, säger Lars Göran Orrevall, chef för Skandia kapitalförvaltning.


Läs hela artikeln här.