Press

We're your partner for changing habits for the better and living a healthier life for many years to come.

press logo

News

Nov 13, 2020

Unik förebyggande hälsosatsning ska hejda ökningen av typ-2 diabetes

Region Stockholm tar nu täten i arbetet för att förebygga diabetes typ-2. Tack vare en ny, preventiv satsning kan personer i riskzonen för diabetes typ-2 fångas upp innan sjukdomen brutit ut. Med hjälp av den digitala hälsoplattformen Health Integrator får personer i riskgruppen stöd av en personlig hälsopedagog och 6 250 kronor att spendera på hälsorelaterade produkter och tjänster. Satsningen finansieras med en unik hälsoobligation, den första i sitt slag.