Press

We're your partner for changing habits for the better and living a healthier life for many years to come.

press logo

News

Mar 31, 2021

Region Stockholms hälsoobligation har tilldelats internationellt pris

Region Stockholms hälsoobligation, med sin unika finansiella lösning för att motverka diabetes, har tilldelats ett pris av internationellt ansedda Environmental Finance. Region Stockholm är glada och stolta att bli tilldelade detta prestigefulla pris. På samma sätt som Region Stockholm varit ledande i arbetet med gröna obligationer har Region Stockholm som ambition att vara innovativa inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Därför har Region Stockholm utvecklat en Hälsoobligation, med en unik finansiell struktur.

press logo

News

Mar 28, 2021

Social project bond of the year: Region Stockholm's Health impact bond

Targeting diabetes prevention, Region Stockholm's SEK30 million ($3.5 million) Health impact bond will fund a programme for 925 prediabetic individuals in Stockholm County. Lead manager Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) estimated SEK1.4 billion could be saved annually through expanding this type of prevention to all prediabetics in the country, demonstrating the belief in the scalability of this type of bond.

press logo

News

Nov 13, 2020

Unik förebyggande hälsosatsning ska hejda ökningen av typ-2 diabetes

Region Stockholm tar nu täten i arbetet för att förebygga diabetes typ-2. Tack vare en ny, preventiv satsning kan personer i riskzonen för diabetes typ-2 fångas upp innan sjukdomen brutit ut. Med hjälp av den digitala hälsoplattformen Health Integrator får personer i riskgruppen stöd av en personlig hälsopedagog och 6 250 kronor att spendera på hälsorelaterade produkter och tjänster. Satsningen finansieras med en unik hälsoobligation, den första i sitt slag.