Press

We're your partner for changing habits for the better and living a healthier life for many years to come.

press logo

News

Jul 01, 2022

Pressmeddelande: Lovande resultat efter 12 månader - majoriteten av deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes

Just nu pågår en världsunik preventiv satsning i Stockholm. På uppdrag av Region Stockholm har Health Integrator startat ett hälsoprogram som hjälper 925 deltagare mellan 50 och 60 år att förebygga typ 2-diabetes. Utvecklingen är lovande - redan efter ett av totalt fem år är majoriteten av de första deltagarna utanför riskzonen för typ 2-diabetes.

press logo

News

Feb 17, 2022

Nyhet: Deltagarna okända för Skandia

De som deltagit i minst sex månader har nu tagit sitt första uppföljande blodprov för att se hur vilken effekt hälsoprogrammet har haft. Resultaten visar att efter sex månader är 43% av de som hittills deltar i programmet inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes. – Att få möjlighet att skapa avkastning på våra sparares pengar samtidigt som vi kan bidra till att färre personer utvecklar diabetes känns mycket angeläget. Att resultaten redan nu är såhär goda är så klart väldigt roligt, säger Lars Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.

press logo

News

Feb 16, 2022

Nyhet: Digitala samtal sänker långtidsblodsocker

Sommaren 2020 slog Stockholms politiker på stora trumman för att regionen tillsammans med försäkringsbolaget Skandia tagit fram en världsunik hälsoobligation för att finansiera förebyggande insatser kring diabetes typ 2. Förenklat innebär det att Skandia lånar ut 30 miljoner kronor till regionen. Lånet ska betalas tillbaka efter fem år och ju fler individer som insatserna lyckas rädda från att bli diabetiker desto bättre avkastning får bolaget. Nu har en första uppföljning gjorts. Av de 210 individer som deltagit minst sex månader i projektet har till exempel 43 procent minskat sitt långtidsblodsocker till nivåer som anses ligga under värdet för prediabetes, alltså HbA1c 42–47 mmol/mol. – Vi är nöjda med att vi har kommit hit men vi ser också att det är en långsiktig satsning. Det förebyggande folkhälsoarbetet är viktigast och det här är ett sätt vi testar som påverkar levnadsvanor under en längre tid, säger Magnus Thyberg, avdelningschef kunskapsutveckling hos Region Stockholm.

press logo

News

Feb 08, 2022

Health Integrator: supporting the prevention of type 2 diabetes

Fredrik Söder, CEO of Health Integrator explains how the platform works: “Health Integrator combines existing services and solutions into a personalised function. It’s open and designed to be accessible for each and every user. We also recognised that changing behaviour is incredibly hard. This is why Health Integrator is different. We don’t just tell people who are at risk to get healthy, but provide a platform and a dedicated health coach to help them do it.” Together with EIT Health, the Health Integrator team is now looking at how to scale the platform across Europe so that many others can benefit.