Press

We're your partner for changing habits for the better and living a healthier life for many years to come.

press logo

News

Feb 16, 2022

Nyhet: Digitala samtal sänker långtidsblodsocker

Sommaren 2020 slog Stockholms politiker på stora trumman för att regionen tillsammans med försäkringsbolaget Skandia tagit fram en världsunik hälsoobligation för att finansiera förebyggande insatser kring diabetes typ 2. Förenklat innebär det att Skandia lånar ut 30 miljoner kronor till regionen. Lånet ska betalas tillbaka efter fem år och ju fler individer som insatserna lyckas rädda från att bli diabetiker desto bättre avkastning får bolaget. Nu har en första uppföljning gjorts. Av de 210 individer som deltagit minst sex månader i projektet har till exempel 43 procent minskat sitt långtidsblodsocker till nivåer som anses ligga under värdet för prediabetes, alltså HbA1c 42–47 mmol/mol. – Vi är nöjda med att vi har kommit hit men vi ser också att det är en långsiktig satsning. Det förebyggande folkhälsoarbetet är viktigast och det här är ett sätt vi testar som påverkar levnadsvanor under en längre tid, säger Magnus Thyberg, avdelningschef kunskapsutveckling hos Region Stockholm.

press logo

News

Feb 08, 2022

Health Integrator: supporting the prevention of type 2 diabetes

Fredrik Söder, CEO of Health Integrator explains how the platform works: “Health Integrator combines existing services and solutions into a personalised function. It’s open and designed to be accessible for each and every user. We also recognised that changing behaviour is incredibly hard. This is why Health Integrator is different. We don’t just tell people who are at risk to get healthy, but provide a platform and a dedicated health coach to help them do it.” Together with EIT Health, the Health Integrator team is now looking at how to scale the platform across Europe so that many others can benefit.

press logo

News

Jan 31, 2022

Nytt samarbete: Health Integrator och Vitala

“Vi är glada över att samarbeta med Vitala som delar vår vision och som, precis som vi, har ett stort fokus på förebyggande hälsoinsatser. Genom att öka tillgången på fysisk aktivitet så kan vi hjälpas åt att stärka folkhälsan.” Fredrik Söder, VD och grundare av Health Integrator. Vitala är en medicinsk träningsplattform som hjälper privatpersoner och vårdbolag att fokusera på förebyggande och sjukdomsbehandlande hälsoinsatser. Vitala är skapad av läkare och fysioterapeuter och deras medicinska tränings- och rehabiliteringsprogram är anpassningsbara till olika kombinationer av medicinska diagnoser, led- och muskelsmärtor, funktionsförmåga, dagsform och egen målsättning. Vitala kombinerar evidensbaserad kunskap och datatekniska metoder för att anpassa den medicinska träningen på ett automatiserat, effektivt och patientsäkert sätt.

press logo

News

Jan 26, 2022

World unique health initiative in Stockholm shows promising results for pre-diabetics already after 6 months

The Stockholm region is the first in the world with a new type of investment that, in the long run, can free up billions for healthcare by preventing ill health. Type 2 diabetes is the first focus area. The initiative offers people in the risk zone for type 2 diabetes support in a digital health program. The first results from the follow-up blood tests are now reported. After six months, 43% of participants are no longer at risk for type 2 diabetes.

press logo

News

Jan 26, 2022

Dagens Nyheter: Risken att utveckla typ 2-diabetes minskade efter ny behandling

Region Stockholm driver ett projekt som ska stödja personer som är i riskzonen för typ 2-diabetes. Den första kullens blodsocker har kontrollerats och 43 procent löper inte längre någon akut risk att få sjukdomen. – Poängen med satsningen är att deltagarna skapar bestående livsstilsförändringar som gör att de håller sig friska, säger Christine Lorne (C), ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Stockholm.