Press

We're your partner for changing habits for the better and living a healthier life for many years to come.

press logo

News

Jan 31, 2022

Nytt samarbete: Health Integrator och Vitala

“Vi är glada över att samarbeta med Vitala som delar vår vision och som, precis som vi, har ett stort fokus på förebyggande hälsoinsatser. Genom att öka tillgången på fysisk aktivitet så kan vi hjälpas åt att stärka folkhälsan.” Fredrik Söder, VD och grundare av Health Integrator. Vitala är en medicinsk träningsplattform som hjälper privatpersoner och vårdbolag att fokusera på förebyggande och sjukdomsbehandlande hälsoinsatser. Vitala är skapad av läkare och fysioterapeuter och deras medicinska tränings- och rehabiliteringsprogram är anpassningsbara till olika kombinationer av medicinska diagnoser, led- och muskelsmärtor, funktionsförmåga, dagsform och egen målsättning. Vitala kombinerar evidensbaserad kunskap och datatekniska metoder för att anpassa den medicinska träningen på ett automatiserat, effektivt och patientsäkert sätt.

press logo

News

Jan 26, 2022

News: Platform shows strong results for diabetes prevention

Data has shown that the EIT Health-supported type 2 diabetes prevention platform, Health Integrator, significantly reduces elevated blood sugar in people at risk of developing type 2 diabetes. Health Integrator, is an innovative platform that provides support for those at high risk of developing the condition, utilising a ‘health bond’. The bond is financed through a loan provided by Skandia, an insurance company, and therefore does not rely on existing healthcare budgets. As part of the EIT Health project, Health Movement, the pioneering health bond scheme was designed to support the prevention of type 2 diabetes, improving the lives of citizens but also reducing costs to healthcare services. At the end of the project, the spinout company, Health Integrator, was launched to continue the work, which has also been supported by EIT Health’s accelerator to access investment, partners, and strategic business support.

press logo

News

Jan 26, 2022

Dagens Nyheter: Risken att utveckla typ 2-diabetes minskade efter ny behandling

Region Stockholm driver ett projekt som ska stödja personer som är i riskzonen för typ 2-diabetes. Den första kullens blodsocker har kontrollerats och 43 procent löper inte längre någon akut risk att få sjukdomen. – Poängen med satsningen är att deltagarna skapar bestående livsstilsförändringar som gör att de håller sig friska, säger Christine Lorne (C), ordförande i Folkhälsoberedningen i Region Stockholm.

press logo

News

Jan 26, 2022

World unique health initiative in Stockholm shows promising results for pre-diabetics already after 6 months

The Stockholm region is the first in the world with a new type of investment that, in the long run, can free up billions for healthcare by preventing ill health. Type 2 diabetes is the first focus area. The initiative offers people in the risk zone for type 2 diabetes support in a digital health program. The first results from the follow-up blood tests are now reported. After six months, 43% of participants are no longer at risk for type 2 diabetes.

News

Jan 26, 2022

PRESSMEDDELANDE: Goda resultat redan efter sex månader i Health Integrators hälsoprogram

Region Stockholm är först i världen med en ny typ av satsning som på sikt kan frigöra miljarder till sjukvården genom att förebygga typ 2-diabetes. Satsningen går ut på att erbjuda personer i riskzonen för typ 2-diabetes stöd i ett digitalt hälsoprogram. Nu rapporteras de första resultaten från de uppföljande blodproven. Efter sex månader är 43% av de 210 första deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.