Press

We're your partner for changing habits for the better and living a healthier life for many years to come.

News

Dec 01, 2021

Forskning om oss: A Survey of Roles and Responsibilities in Digital Business Ecosystems

The Digital Vaccine DBE consists of multiple heterogeneous actors, such as health service providers, the digital vaccine company (Health Integrator AB, “HI”), private employers and their employees as individual users, public sectors, etc. The vision of the Digital Vaccine DBE is to shift the focus in healthcare to personal tailored preventive care with a health outcome-based contracting model.

press logo

News

Nov 16, 2021

Vad har dina pensionspengar med förebyggandet av diabetes att göra?

Platserna går åt - ytterligare 100 personer har anslutit till det nya hälsoprogrammet på uppdrag av Region Stockholm. Nu deltar fler än 600 personer i programmet och får hjälp att förebygga typ 2-diabetes. Finansieringsmodellen bakom satsningen, Health Impact Bond, är den första kända i sitt slag. Med hälsoobligationen skapas möjligheter att tillföra resurser i förebyggande syfte så att medborgare aktiveras i sitt eget hälsofrämjande istället för att hamna i vårdens omhändertagande. Obligationen är resultatet av ett samarbete mellan Skandia, Region Stockholm och SEB, som tagit fram ett nytt sätt att finansiera satsningen. Skandia finansierar ensamt hälsoobligationen med 30 miljoner kronor. – Genom att koppla ihop avkastning och förebyggande hälsa tar vi nu ett ytterligare steg i vårt hälsoarbete, säger Lars Göran Orrevall, chef för Skandia kapitalförvaltning.