Press

We're your partner for changing habits for the better and living a healthier life for many years to come.

press logo

News

Nov 16, 2021

Vad har dina pensionspengar med förebyggandet av diabetes att göra?

Platserna går åt - ytterligare 100 personer har anslutit till det nya hälsoprogrammet på uppdrag av Region Stockholm. Nu deltar fler än 600 personer i programmet och får hjälp att förebygga typ 2-diabetes. Finansieringsmodellen bakom satsningen, Health Impact Bond, är den första kända i sitt slag. Med hälsoobligationen skapas möjligheter att tillföra resurser i förebyggande syfte så att medborgare aktiveras i sitt eget hälsofrämjande istället för att hamna i vårdens omhändertagande. Obligationen är resultatet av ett samarbete mellan Skandia, Region Stockholm och SEB, som tagit fram ett nytt sätt att finansiera satsningen. Skandia finansierar ensamt hälsoobligationen med 30 miljoner kronor. – Genom att koppla ihop avkastning och förebyggande hälsa tar vi nu ett ytterligare steg i vårt hälsoarbete, säger Lars Göran Orrevall, chef för Skandia kapitalförvaltning.

press logo

News

Oct 21, 2021

Hjälpa att förbli frisk iställer för att bota sjukdom - den nya vården?

Fredrik Söder jobbar med det unika projektet Health Integrator - som fångar in människor på väg mot diabetes för att hjälpa dem att vända utvecklingen och istället förbli friska. Henrik Lindgren arbetar med Skolklassikern som får elever på mellanstadiet att röra mer på sig. Båda är projekt utanför den traditionella sjukvården som handlar om att hjälpa människor att förbli friska istället för att bota sjukdom.