Press

We're your partner for changing habits for the better and living a healthier life for many years to come.

press logo

News

Apr 06, 2021

Diabetes ska motverkas med världsunik finansiering

925 personer som riskerar att få diabetes typ 2 ska coachas till ett friskare liv. Lyckas det sparas miljoner i vårdkostnader. Projektet finansieras med en hälsoobligation, något som Region Stockholm är först i världen med. Att "investera i sin hälsa" har fått en ny och konkret innebörd sedan Region Stockholm gett ut en hälsoobligation. Köpare är försäkringsbolaget Skandia, som på så vis lånar ut pengar till regionen. Obligationen är på 30 miljoner kronor och ska användas i ett projekt där 925 personer i riskzonen för diabetes typ 2 får hjälp att ändra levnadsvanor.

press logo

News

Mar 31, 2021

Hälsoobligation mot diabetes vinner internationellt pris

Region Stockholm fått priset för ”Social project bond of the year”. Syftet med Hälsoobligationerna har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2. Detta innebär en potential att minska lidandet, få en bättre folkhälsa och även undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år.