top of page

Bättre hälsa börjar med bränslet vi förser oss med

Tekniken att mäta och tolka glukos från sensorer för personer inom diabetesvård och för högpresterande idrottare har funnits på marknaden en längre tid. Men kunskapen och erfarenheten att tolka glukosdata för att förebygga sjukdom och upptäcka individer redan i riskzonen i är inte lika vedertagen. Tekniken erbjuder dessutom en möjlighet att med skräddarsydda råd stärka det friska och ge stöd för livsstilsförändringar.

Linda Bakkman är näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. I det här blogginlägget beskriver Linda, tillsammans med det medicinska teamet på Mäta, fördelarna med glukosmätning i förebyggande syfte.

Varför ska vi mäta glukosvärdet i 14 dagar?

Du har säkert sett glukosmätaren på personer som lever med diabetes. En liten vit knapp på överarmen. Det är en sensor som mäter glukosvärdet dygnet runt. I en app i telefonen, är det möjligt att i realtid följa och se hur ditt glukosvärde påverkas av livsstilen såsom mat-, motions- och arbetsvanor. Att upptäcka sjukdomsrisk i tid är viktigt för att kunna undvika hjärt- och kärlsjukdom och dess komplikationer. Idag är det allt fler friska som upptäckt verktyget och som vill mäta för att förebygga diabetes och ohälsa, för att optimera prestation och mående eller som stöd till en livsstilsförändring. Vi är alla olika, men vi alla mår och presterar som bäst med glukosvärden inom ett relativt snävt intervall.Upptäck eventuell risk

Våra glukosvärden och vår glukoskänslighet har visat sig spela en avgörande roll för sjukdomsförloppet vid flera av vår tids största livsstilssjukdomar. Att upptäcka sjukdomsrisk i tid är därför viktigt för att kunna undvika hjärt- och kärlsjukdom och dess komplikationer. Till skillnad från den ögonblicksbild som ges när man testar exempelvis fasteglukos (FG) eller långtidssocker (HbA1c) hos husläkaren eller företagshälsovården, mäter sensorn i armen glukosvärdet kontinuerligt under 14 dagar. Det gör att det blir en mer rättvis bild, variationer fångas in och det kan vara effektivare för att upptäcka huruvida man ligger i riskzonen för diabetes.

Förstå vad just du behöver för att må och prestera som bäst

Det är pedagogiskt och värdefullt att förstå hur glukosvärdet reagerar på olika måltider, aktiviteter, sömn och stress. Vi kan få en förståelse för varför vi blir hungriga, trötta, sötsugna eller går upp i vikt. Med en tydligare bild av vad vi behöver för att må bra och vad konsekvenserna av våra val blir är det lättare att välja rätt. Och när vi väljer rätt - och får en positiv återkoppling på ett stabilt glukosvärde i målområdet uppmuntras och triggas vi att fortsätta. En god spiral. Det stödjer hälsosamma vanor beträffande såväl mat som motion och arbete.

Det är enkelt – du kan börja redan idag

Hur kan det gå till? Glukossensorn fäster du själv enkelt och smärtfritt själv på din överarm. Den mäter sedan dygnet runt och du kan följa glukosvärdet i telefonen. Efter att mätperioden på 14 dagar är klar får du en rapport med en analys av din mätperiod. Utöver en tolkning av dina värden och huruvida de är hälsosamma får du konkreta förslag på hur du kan spendera mer tid med de glukosvärden som gör att du mår och presterar som bäst.

8 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page