top of page

Hur kan en hälsocoach göra skillnad?

Två år efter det första coachsamtalet för Health Integrator, är det spännande att titta på vilken roll hälsocoachen har spelat. De utvalda prediabetiker som deltar i Region Stockholms Hälsoprogram har haft möjlighet att nyttja totalt 8 coachsamtal det första året och 2 samtal det andra året. De har också fått pengar från regionen, ett hälsosaldo, att använda utefter coachens rekommendationer. Plattformens Marknadsplats erbjuder produkter och tjänster i hälsofrämjande syfte. Där finns det också möjlighet att köpa till fler samtal med hälsocoachen.

Vad säger deltagarna om hälsocoachens roll i deras hälsoresa?

Många vittnar om vinsten av att ha någon att sätta mål med efter de individuella förutsättningarna samt någon att ”rapportera” till och följa upp målen med. Stöd och råd lyfts fram som viktiga ingredienser i att lyckas. Att ha en hälsocoach att prata högt och lågt om hälsa med uppskattas. Vinsten av att frågor bollas tillbaka och ifrågasätts på ett lämpligt sätt är något som också är uttalat positivt för deltagarna. Vidare ses det som värdefullt att ha någon som hejar på och entusiasmerar till små steg i rätt riktning. Ökad nyfikenhet och medvetenhet påtalas också som vinster av att samtala med en hälsocoach. Många anser att själva stödet är den faktor som skapat bäst förutsättning för förändring.
Hur skapar coachen förutsättningar för en hållbar beteendeförändring?

Att vi som coacher lyssnar aktivt och utgår från nuläget är viktigt. Genom att ställa frågor som leder till reflektion kring vad som gått bra eller eventuellt mindre bra, bidrar vi ofta till utveckling. Vi kan hjälpa till att se på hälsan ur ett helhetsperspektiv och lyfta fram det som är relevant för hälsosatsningen just nu. Att vara coach handlar i mångt och mycket om att vara en hjälp till självhjälp. Vi coacher är viktiga i själva samtalet och för förändringsviljan men det är individen som ska göra jobbet! Det är därför viktigt att ställa frågor som leder till ökat fokus/medvetenhet, självinsikt och framåtkraft. Genom att ställa följdfrågor där deltagarna svarar högt, bidrar vi till ökad förståelse och en djupare insikt om de egna behoven. Det som uttalas högt blir ofta mer verkligt och det bidrar i sin tur till ökat fokus. Ofta är vi mer dömande när vi talar med oss själva. Att ha en hälsocoach som lyfter fram det positiva i en tanke ökar förutsättningarna och viljan till förändring. Frågorna kan också leda till en ökad nyfikenhet och viktig tillbakablick över vad som tidigare i livet varit en framgångsfaktor alternativt inte har fungerat bra. Finns det något att ta hjälp av från tidigare erfarenheter idag? Vad är du nyfiken på framåt?

Vikten av att skapa en relation mellan coach och deltagare

Grunden är förstås att skapa en relation till den som blir coachad. Relationen skapas genom det aktiva lyssnandet och respektfulla frågeställningar. Att coacha i det digitala rummet påskyndar relationsbyggandet eftersom deltagaren själv valt den plats hen vill bli coachad från. När relationen är på plats genom att deltagaren känner sig trygg, sedd, förstådd och uppskattad kan vi t.ex. behöva utmana ”valda sanningar” för att föra utvecklingen framåt. Exempel på en sådan sanning kan vara: ”Jag är ingen träningsmänniska”.

Genom relevanta övningar, frågor, återkoppling, uppföljning och målsättningar lotsar vi, stegvis, deltagarna vidare från nuläget till önskat läge. Vi hjälper också till att värna om det långsiktiga och hållbara i förändringsarbetet.

Vad är hälsocoachens upplevelse av att coacha deltagarna?

Det bästa med att vara coach är mötet med alla olika människor med olika utmaningar och behov. Det är så givande att få vara med och sätta de mål som för just Dig framåt. Känslan av att få vara med på ett hörn av en människas hälsoresa är helt fantastisk! Extra spännande är de gånger då jag som coach får vara med när en ny insikt kommer upp till ytan, genom reflektion. Insikterna är viktiga för att komma vidare på riktigt och uppnådda mål ger syre till processen.Utfallet från Health Integrators senaste rapport är ett fint kvitto på att vi gör skillnad!

Ta gärna del av rapporten här.

21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page