top of page

Våga öppna upp för alternativa finansieringslösningar!

Att satsa på förebyggande insatser är helt centralt för att färre svenskar ska drabbas av sjukdomar som psykisk ohälsa eller diabetes. I det arbetet kan nya finansieringsmetoder vara helt avgörande. Nu behövs regionala hälsoslussar för psykisk hälsa och politiker som vågar släppa på alternativa finansieringsmodeller, det skriver Skandias hälsoekonom Jenny Wiener.

Psykisk ohälsa ökar

Enligt Skandias årliga rapport Samhällsförlusten för sjukskrivningar uppgår ”priset” för sjukskrivningarna i Sverige, i form av uteblivet arbete, till 71 miljarder förra året. Att sjukskrivningarnas karaktär har förändrats de senaste decennierna är ingen nyhet. I princip varannan sjukskrivning beror nu på någon form av psykisk ohälsa. Det innebär inte bara stort lidande för de enskilda individerna, det gör problematiken till en folksjukdom och en av vår tids stora utmaningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.


För att komma åt den psykiska ohälsan behövs ett landsomfattande förebyggande arbete göras. Bland annat måste tillgängligheten till samtalsstöd kraftigt öppnas upp. Det behövs fler hälso- och rehabvägledare som kan koordinera och se till att individer inte hamnar mellan stolar. I det arbetet bidrar vi gärna då Skandia har en lång historia av att arbeta förebyggande tillsammans med våra kunder – och vi vet att det ger resultat. Vi har under många år kunnat se kraftigt minskade sjuktal hos våra kunder, mycket tack vare enträget förebyggande arbete.


Ett framgångsrecept har varit arbetet med vår hälsosluss - en gemensam kontaktyta dit man enkelt kan vända sig för att få hjälp då varningssignalerna dyker upp. Det finns stora möjligheter att förebygga ohälsa och sjukdom om man agerar i tid. Att regionalt runt om i landet ta vår modell och införa den typen av samordnande funktion med låga trösklar skulle kunna förhindra många sjukskrivningar, inte minst kopplat till psykisk ohälsa.

Det är samtidigt uppenbart att dagens vård som fokuserar på insatser som sätts in när det redan är för sent inte räcker. Våra sjukvårdspolitiker satsar inte tillräckligt mycket på förebyggande arbete och det som krävs är att man måste våga flytta resurser från kortsiktig budget till att investera mer långsiktigt.Så kan dina pensionspengar förebygga diabetes

Ett sätt att öppna upp för mer förebyggande insatser utan att det tar resurser från primär- och akutsjukvård är att ta in alternativa finansieringslösningar. Först då kommer vi att kunna se en rejäl offensiv när det gäller det förebyggande hälsoarbetet.


Sedan ett år tillbaka pågår en sådan världsunik satsning i Region Stockholm. I samarbete med oss på Skandia och SEB har Health Integrator på uppdrag av Region Stockholm startat ett hälsoprogram som ska hjälpa personer som riskerar att utveckla diabetes typ 2. Skandias pensionssparare finansierar insatserna genom en hälsoobligation på 30 miljoner kronor som löper över fem år och avkastningen kopplas till utfallet av hälsoprogrammet. Obligationen är ett pilotprojekt som har potential att växlas upp i större skala och därmed stärka det viktiga förebyggande arbetet mot diabetes. Resultaten hittills är lovande; efter ett år i programmet var majoriteten av deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes.


Regionen kan satsa på förebyggande insatser utan att det tar resurser från budgeten och färre stockholmare skulle då utveckla diabetes. Dessutom växer pensionspengarna bättre om programmet lyckas. Alla skulle vinna på ett mer intensifierat sådant arbete; stat, kommun, region, företag och inte minst de individer som slipper utveckla sjukdomar.

Jenny Wiener, Hälsoekonom på Skandia

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page