...

Vi stärker individens förutsättningar för en bättre hälsa

Health Integrators digitala hälsotjänst förstärker dina förutsättningar för en bättre hälsa och minskar risken för kroniska folksjukdomar genom hållbara förändringar av levnadsvanor.

Unikt samarbete mellan Health Integrator och Region Stockholm

Ny digital hälsotjänst skapar förutsättningar för bättre hälsa och förebygger sjukdom.

Health Integrator och Region Stockholm och presenterar en ny, långsiktig friskvårdssatsning för att förebygga folkhälsosjukdomar som typ 2-diabetes. Via en digital hälsoplattform från Health Integrator får användarna enkelt tillgång till ett stort antal hälsotjänster och leverantörer inom områden som fysisk aktivitet, kost, sömn och stresshantering. Region Stockholm finansierar den långsiktiga preventionssatsningen med en unik hälsoobligation, en så kallad Health Impact Bond.

Läs pressmedelandet

Första steget mot ett hälsosamt liv

Ta del av vår satsning för att förebygga diabetes typ-2 hos kvinnor och män i ålder 50-60 år i stockholmsregionen. Få regelbundna möten med en personlig hälsopedagog och fri tillgång till vår marknadsplats, plus 6250 kr per år för att köpa produkter för en bättre hälsa.

Registrera dig

Vår vision - vi stärker förutsättningarna för en bättre hälsa och förebygger sjukdom

Health Integrators digitala hälsomarknadsplats förstärker dina förutsättningar för en bättre hälsa och minskar risken för kroniska sjukdomar genom hållbara förändringar av levnadsvanor. Du väljer aktiviteter och tjänster utifrån dina behov, hälsoläge och målsättningar. 

Med människan i centrum

Health integrator bygger på en unik och kliniskt validerad metod för individuellt anpassade lösningar för preventiv levnadsvaneförändring.

  • Personligt stöd av en diplomerad hälsopedagog
  • Hälsoanalys 
  • Individuell plan med mål utifrån behov och förutsättningar 
  • Hälsoplattform med stort utbud av hälsofrämjande produkter, tjänster och aktiviteter

För dig

Vill du må bättre och förändra dina levnadsvanor? Health Integrator stärker dina förutsättningar för att nå dina hälsomål. Genom att satsa på bättre hälsa idag kan du minska risken att drabbas av kroniska folksjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer

För arbetsgivare

För företag och arbetsgivare som vill satsa på friska och hållbara medarbetare och ett lönsamt företag.

Läs mer

För hälso- och sjukvårdspersonal

Health Integrator ger förutsättningar för individuellt anpassad prevention av folksjukdomar som tex. typ 2-diabetes och hjärt-kärl sjukdom.

Läs mer

Jag ser Health Integrator som en möjlighet att få stöd till livsstilsförändringar av någon med kunskap och att få enkla verktyg som går att applicera i vardagen

Theres – Gruppchef