Om Health Integrator

Health Integrator stärker individens förutsättningar att hitta skräddarsydda metoder och uppnå långsiktiga förändringar av levnadsvanor, för att må bättre och förebygga folksjukdomar, som typ 2-diabetes och hjärtsjukdom. Health Integrator:s hälsoplattform ger enkel tillgång till ett stort antal aktiviteter och hälsotjänster samlade på ett ställe. Med hjälp av en hälsopedagog och tester väljer individen de hälsotjänster, aktiviteter och betalningssätt som passar bäst. 

Hälsoplattformen ger individen möjlighet att välja hälsotjänster och aktiviteter utifrån sina unika behov och förutsättningar. Det ger goda möjligheter att lyckas med hållbara förändringar av levnadsvanor.

Frågor om hälsoplattformen: info@healthintegrator.eu

Vi finns på LinkedIn och Facebook