Att tillhöra en riskgrupp - vad innebär det?

Johanna Helinder Feb 2, 2021

En riskgrupp kan kort beskrivas som en grupp av individer med en gemensam egenskap vilket innebär ökad risk för sjukdom. Idag har det knappast undgått någon att om en tillhör en riskgrupp löper man större risk att drabbas svårare av Covid-19. De vanligaste riskgrupperna för att drabbas värre av Covid-19 är (ju högre upp på listan, desto större riskökning):

 

 

Källa: Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/ 

 

Vissa riskfaktorer är mer kända och uppenbara än andra, så som exempelvis ålder, då det är lättare att avgöra om man tillhör en riskgrupp och därmed bör vidta åtgärder för att undvika sjukdom. Andra tillstånd kan vara mer okända att identifiera till för den drabbade. Exempelvis har cirka 150 000 svenskar diabetes typ 2 utan att veta om det, dessa tillhör därmed en riskgrupp för det aktuella coronaviruset. Det är även många som lever med okänd eller obehandlad hjärt-kärlpåverkan och/eller metabolt syndrom (övervikt/fetma). Dessa tillstånd går att förebygga samt påverka om sjukdomstillstånd redan brutit ut. 

 

Hur påverkar levnadsvanor och livsvillkor hälsan?

Så, för att ta oss själva och vår hälsa på allvar och för att undvika lidande genom att hamna i en riskgrupp för allvarlig sjukdom, kan vi med goda levnadsvanor påverka våra egna livsvillkor. Med Covid-19 har detta blivit mer aktuellt än någonsin tidigare.

Det finns en rad olika rekommendationer för hur vi kan stärka hälsan genom kost- och träningsvanor. Vardagsmotion och fysisk aktivitet främjar såväl vårt immunförsvar som reglerar ämnesomsättning som förbättrad sömn. Sömnen är i sig en läkande och uppbyggande funktion där immunförsvaret stärks. Att låta våra kroppar vara i rörelse har i forskning visats vara förebyggande och stärkande på flera områden:

 

Det finns tyvärr inte en formel för hur man bäst undviker att utveckla någon eller några av de riskfaktorer som kan leda till att sjukdom senare bryter ut. Fysisk aktivitet och träning är ett område som har visats ha en mängd positiva hälsoeffekter för att förebygga ohälsa. Detta i kombination med god sömn, lagom med stress i tillvaron och hälsosamma matvanor med mera. Med en strävan om att hitta balans på dessa områden är det möjligt att påverka sina chanser att undvika att hamna i en riskgrupp och därmed minska risken för lidande vid till exempel en pandemi.