Har vi råd att satsa på förebyggande vård i dessa tider?

Fredrik Söder Feb 2, 2021

Idag är det viktigare än någonsin att försöka dämpa inflödet av nya insjuknande för att på så sätt avlasta sjukvården. Enkelt förklarat; färre sjuka ger också mer pengar att lägga på förbättringar av sjukvården. Det är också i tider som dessa som värdet av en stark folkhälsa är uppenbart, de som drabbas av kroniska sjukdomar utgör riskgrupp vid pandemier som Covid-19. Vi är därför mycket stolta över den folkhälsosatsning vi driver på uppdrag av Region Stockholm. Satsningen är kliniskt validerad vid Karolinska Institutet och kan i slutändan resultera i besparingar för Region Stockholm på cirka 1,4 miljarder kronor per år - pengar som i sin tur kan användas till förbättringar av befintlig vård. 

Studier visar att 80% av alla kroniska sjukdomar kan förebyggas. Samtidigt så läggs endast 3% av vårdens resurser på förebyggande insatser. Förbättringspotentialen är med andra ord enorm och Region Stockholms nya satsning är efterlängtad. 

Antalet drabbade av diabetes typ-2 ökar och vårdkostnaderna stiger kraftigt. Mellan 2006 år och 2014 fördubblades vårdkostnaderna från 5,5 till 11,6 miljarder kronor (Norhammar A et. al. 2019). De med kroniska sjukdomar som till exempel diabetes typ 2 löper också högre risk för att drabbas av ytterligare sjukdomar som stroke och hjärt- och kärlsjukdomar. Gör vi ingenting åt detta riskerar vi att hamna i en ond spiral med fler sjuka, högre vårdkostnader och därmed ännu mindre resurser att spendera på den förebyggande vård som faktiskt behövs för att lyckas bryta trenden. Akuta sjukvårdsärenden måste förstås prioriteras först, men för att undvika ett ökat inflöde av nya insjuknande måste ett förebyggande arbete ske parallellt.

 

 

Att satsa på förebyggande vård är därför mycket viktigt, men timingen är svår. Sjukvården är hårt belastad och behöver alla resurser de kan få. För att lösa det här problemet har vi  tillsammans med Region Stockholm, SEB och Skandia tagit fram en obligationsmodell där den slutliga kostnaden beror på resultatet. Kort förklarat; obligationen möjliggör att vi redan idag kan investera i en förbättrad folkhälsa med framtida besparingar som grund för investeringen - och därmed påbörja den positiva utvecklingen mot en starkare folkhälsa.

Läs gärna mer om finansieringsmodellen: https://www.sll.se/globalassets/bilagor-till-nyheter/2020/06/faktablad-halsoobligation.pdf

 

Information om folkhälsosatsningen 

I korta drag går vår folkhälsosatsning ut på att förenkla deltagarnas resa mot ett mer hälsosamt liv. Rent konkret handlar det om att samla allt som behövs för att få ordning på hälsan på en digital plattform. Deltagarna i programmet får en summa, ett så kallat hälsosaldo, att spendera på de hälsotjänster och produkter som erbjuds. På den digitala plattformen har man även möjlighet att boka tid med en personlig hälsocoach för att tillsammans skräddarsy en plan över sin hälsa, vilket kan inkludera rutiner kring till exempel matvanor, träningsvanor, sömn och stresshantering. Exakt vad hälsoplanen innehåller varierar beroende på individuella behov och preferenser, det viktiga är att deltagaren är motiverad och att hälsoplanen följs upp regelbundet. 

Vår folkhälsosatsning har stor potential och är kliniskt validerad i en studie vid Karolinska Institutet. Studien leddes av Ylva Trolle Lagerros, läkare och forskare vid Karolinska Institutet med många års erfarenhet av livsstilsförändringar hos diabetiker. Förstudien avslutades i januari 2019 och resultatet var mycket positivt - ovanligt få avbröt sitt deltagande i studien och många tillfrisknade helt från sin pre-diabetes. Vi vet, med vetenskaplig grund, att de pre-diabetiker som deltar i programmet kan minska risken för att drabbas av diabetes typ-2 med minst 58% eftersom att vi erbjuder ett hälsosaldo utöver regelbundna möten med en hälsopedagog. En riskreduktion med 58% kan i sin tur möjliggöra besparingar på cirka 1,4 miljarder kronor per år om Region Stockholm i ett senare skede skulle välja att skala upp interventionen och erbjuda den till alla pre-diabetiker i länet. 

Svensk vård håller världsklass och nu tar vi ytterligare ett steg framåt genom att skapa ett sjukförsvar till sjukvården. Vi har nu påbörjat en omställning där huvudfokuset är att färre individer ska behöva använda sjukvårdens resurser över huvud taget. Att fånga upp och hjälpa personer som riskerar att drabbas av nya sjukdomar är en vinst för oss alla. 

/Fredrik

CEO Health Integrator 

Källor:

1. Norhammar A, Bodegård J, Nyström T, Thuresson M, Nathanson D, Eriksson JW. Dapagliflozin and cardiovascular mortality and disease outcomes in a population with type 2 diabetes similar to that of the DECLARE-TIMI 58 trial: A nationwide observational study. Diabetes Obes Metab. 2019 May;21(5):1136-1145. doi: 10.1111/dom.13627. Epub 2019 Feb 6. PMID: 30609272; PMCID: PMC6593417.