...

Företagshälsa 2.0 satsar på friska och hälsosamma medarbetare

Företag och arbetsgivare som vill satsa på friska och hållbara medarbetare investerar i friskvård. Det ger även ett lönsammare företag. Health Integrator är en digital hälsoplattform som hjälper individer till bättre levnadsvanor och hälsa utifrån deras individuella förutsättningar och behov.

Vi hjälper dig att hjälpa företagets anställda till bättre levnadsvanor

Arbetsgivaren har ansvar för att skapa en god arbetsmiljö. Det inkluderar omsorg om de anställdas fysiska och psykiska hälsa. HeaIth Integrators hälsoplattform är en helhetslösning för företag som vill satsa på medarbetarnas hälsa, på kort och lång sikt.

Stöttning till individen

Utifrån en digital hälsomarknadsplats med ett stort utbud av hällsotjänster väljer individen hälsocoach, hälsoanalys, aktiviteter och uppföljning och stöttas till att förändra sina levnadsvanor. Ett brett utbud gör att var och en kan välja utifrån sina förutsättningar och behov.

Mätning och uppföljning av kollektivet

Följ organisationens hälsoutveckling med data, synliggör de ekonomiska fördelarna och rapportera enkelt hållbarhetssiffrorna.

Möjligt inom ramen för företagets friskvård

Arbetsgivaren kan bekosta Health Integrators tjänst inom ramen för sin satsning på friskvård, helt eller delvis. Tilläggstjänster kan individen själv bekosta. Investeringar idag som ger värde för företaget, samhället och individer imorgon och i framtiden.

...

Vår lösning för arbetsgivare som vill satsa på hälssamma medarbetare

Vi lever allt längre och det är viktigt att satsa på att förebygga kroniska sjukdomar och lägga fler friska år till livet.

HI:s plattform hjälper individer att långsiktigt lyckas förändra sina levnadsvanor (kost, motion, stress, sömn, tobak) med ett individanpassat program med hälsopedagog, hälsoanalys, aktiviteter och uppföljning.

Genom Health Integrator så får man insikt om det liv som man lever, och saker som behöver förändras. Det är bra att få sina hälsomål nedskrivna, som ett mantra. Att tänka: Det här ska jag verkligen jobba med nu

Mats – Busschaufför