Folkhälsa på riktigt.

Sjukvården globalt står inför många utmaningar med en åldrande befolkning, kraftiga ökningar av livsstilssjukdomar och kroniska sjukdomar, ökade kostnader för läkemedel och nya sätt att strukturera vården. Majoriteten av vårdens resurser går till att vårda de som redan är sjuka. Endast en liten del läggs på preventiva insatser för att minska inflödet av nya insjuknade.

Samarbeta med oss för att förebygga sjukdom och förbättra folkhälsan i er region! Vår plattform är klinisk validerad. Vår tjänst är skalbar, behovsanpassad, utfallsbaserad och möjliggör långsiktiga förändringar av levnadsvanor. Där vi kan visa på riktiga resultat.

Utöver själva preventiva insatsen kan vi även hjälpa er region att sätta upp en finansieringslösning för insatsen genom en hälsoobligation. En finansierinslösning där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir.

Kom i kontakt

Rätt lösning för dig

Health Integrators lösning är anpassad till dina behov - oavsett om du är en individ, ett företag, eller en vårdgivare.

Ha regelbundna samtal med din hälsocoach och följ dina framsteg enkelt i vår app.

Välj hälsoprodukter och tjänster från vår marknadsplats som stöttar dig till att nå dina mål.

På uppdrag från Region Stockholm jobbar vi med att förebygga diabetes typ 2.

Vår hälsocoach Sara förklarar hur hälsoprogrammet för Region Stockholm fungerar och hur vi hjälper deltagare att nå hållbara hälsosamma levnadsvanor, steg för steg.