...

Ett “digitalt” vaccin som förebygger ohälsa

Health Integrator är en digital hälsoplattform som ger individer förutsättningar att förändra sina levnadsvanor och hälsostatus utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Målsättningen är en bättre hälsa idag och prevention av kroniska folksjukdomar som tex. typ 2-diabetes och hjärt-kärl sjukdom.

...

Goda levnadsvanor ökar livskaliteten och förebygger sjukdomar

Tillsammans med en diplomerad hälsopedagog väljer individen ett skräddarsytt program med hälsoanalys, hälsocoach, friskvårdsaktiviteter och uppföljning. En individuell hälsoplan med mål ger översikt och motivation. Detta sammantaget hjälper individen att långsiktigt lyckas förändra sina levnadsvanor (kost, fysisk aktivitet, stress, sömn, alkohol och tobak), ökar livskvalitet och förebygger ohälsa och kroniska sjukdomar.

Att lägga fler friska år till livet

Idag lever många människor allt längre. Livet, både privat och yrkesmässigt, ställer krav. Många drabbas av ohälsa och sjukdomar orsakade av ohälsosamma levnadsvanor. Belastningen på hälso- och sjukvården ökar och samhällets kostnader ökar. Detta kan förändras. 80% av kroniska sjukdomar, som tex. hjärt- och kärlsjukdom och typ 2-diabetes, kan förebyggas (enligt World Health Organization). Preventiva satsningar för bättre folkhälsa idag ger stora besparingar imorgon och i framtiden, för individer och för samhället.
Traditionellt tankesätt Preventivt tankesätt
Reaktivt Proaktivt
Generiskt Skräddarsytt
Professionen är experterna Individer/patienter är delaktiga
Rapporterande av dåtid Prediktiv analys
Kostnadsfokus – begränsade resurser Värdefokus – skapande av resurser
Budgetperspektiv – kortsiktig kostnad Investeringsperspektiv – lånsiktig vinst

Positiva resultat i klinisk forskningsstudie på KI

Health Integrators digitala hälsoplattform och app har testats i en klinisk studie i ett samarbete mellan HeaIth Integrator, KaroIinska Institutet, Region Stockholm. Arriva, Apoteket, Nobina och Länsförsäkringar deltog. Resultaten var positiva. “Att skapa varaktiga levandsvaneförändringar är en utmaning”, säger Ylva Trolle Lagerros, forskare vid KI, som ledde studien. “Redan efter tre månader kunde vi se statistiskt signifikanta skillnader i hälsovariabler som midjemått och blodtryck mellan den grupp som använde Health Integrators app och den grupp som inte fick appen”, säger Ylva Trolle Lagerros. Läs mer på: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com

Genom Health Integrator så får man insikt om det liv som man lever, och saker som behöver förändras. Det är bra att få sina hälsomål nedskrivna, som ett mantra. Att tänka: Det här ska jag verkligen jobba med nu

Mats – Busschaufför