Hälsosamma val blir enkla för anställda och medborgare.

För arbetsgivare Investera i anställdas hälsa och välmående. Anmäl dina anställda för att följa ditt företags hälsoutveckling med data. Visa påverkan på nedersta raden och rapportera enkelt till intressenter.

För vårdgivare Samarbeta med oss för att förebygga sjukdom. Välj Health Integrator som partner för bättre hälsa och förebyggande av kroniska sjukdomar så som typ 2 diabates och hjärt-kärlsjukdomar. Vi hjälper dig med hälsosammare vanor, enkelt och tillgängligt.

Kom i kontakt

Rätt lösning för dig

Health Integrators lösning är anpassad till dina behov - oavsett om du är en individ, ett företag, eller en vårdgivare.

Ha regelbundna samtal med din hälsocoach och följ dina framsteg enkelt i vår app.

Välj hälsoprodukter och tjänster från vår marknadsplats som stöttar dig till att nå dina mål.

På uppdrag från Region Stockholm jobbar vi med att förebygga diabetes typ 2.

Vår hälsocoach Sara förklarar hur hälsoprogrammet för Region Stockholm fungerar och hur vi hjälper deltagare att nå hållbara hälsosamma levnadsvanor, steg för steg.