Hälsosamma val blir enkla.

Stöd från en personlig hälsocoach

Health Integrator erbjuder regelbundna, individuella hälsosamtal med en professionell hälsocoach. När och var det passar dig.

Gör hälsosamma val till självklara val

Tillsammans med din hälsocoach skapar du en hälsoplan som är dedikerad till dina hälsomål och anpassad till dina levnadsvanor. Du följer dina framsteg löpande.

Precis vad du behöver för att uppnå dina mål

Du har tillgång till en marknadsplats med hälsoprodukter och tjänster som matchar dina mål och behov. Välj de som passar dig tillsammans med din hälsocoach.

Rätt lösning för dig

Health Integrators lösning är anpassad till dina behov - oavsett om du är en individ, ett företag, eller en vårdgivare.

För individer

Vi stöttar dig med att sätta dina mål för ett hälsosammare liv

Sätt hälsomål tillsammans med din hälsocoach. Hälsocoachen hjälper dig också med att navigera aktiviteter och förändringar för att nå dina mål, skräddarsytt till dina behov och levnadsvanor.

Mät och följ dina framsteg enkelt i appen. Anpassa dina hälsomål vid behov, tillsammans med din Hälsocoach.

För vårdgivare

Samarbeta med oss för att förebygga sjukdom

Välj Health Integrator som partner för bättre hälsa och förebyggande av kroniska sjukdomar så som typ 2 diabates och hjärt-kärlsjukdomar. Vi hjälper dig med hälsosammare vanor, enkelt och tillgängligt.

Kom i kontakt
För arbetsgivare

Investera i anställdas hälsa och välmående

Anmäl dina anställda för att följa ditt företags hälsoutveckling med data. Visa påverkan på nedersta raden och rapportera enkelt till intressenter.

Kom i kontakt

Din hälsoplattform

Ha regelbundna samtal med din hälsocoach och följ dina framsteg enkelt i vår app.

Välj hälsoprodukter och tjänster från vår marknadsplats som stöttar dig till att nå dina mål.

På uppdrag från Region Stockholm jobbar vi med att förebygga diabetes typ 2.

Vår hälsocoach Sara förklarar hur hälsoprogrammet för Region Stockholm fungerar och hur vi hjälper deltagare att nå hållbara hälsosamma levnadsvanor, steg för steg.