Mätbar riskreducering av ohälsa.

Vi skräddarsyr förebyggande tjänster utefter ert bolags specifika behov. Vi kan erbjuda en kompletterande tjänst för era kunders redan existerande försäkringslösningar såväl som en helhetslösning för varje individ eller företag.

Genom att jobba preventivt reducerar vi risker och kan tidigt identifiera individer som ligger i risk för att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar. Vårt fokus är riskreducering och vi gör hälsa mätbart.

Kom i kontakt

Rätt lösning för dig

Health Integrators lösning är anpassad till dina behov - oavsett om du är en individ, ett företag, eller en vårdgivare.

Ha regelbundna samtal med din hälsocoach och följ dina framsteg enkelt i vår app.

Välj hälsoprodukter och tjänster från vår marknadsplats som stöttar dig till att nå dina mål.

På uppdrag från Region Stockholm jobbar vi med att förebygga diabetes typ 2.

Vår hälsocoach Sara förklarar hur hälsoprogrammet för Region Stockholm fungerar och hur vi hjälper deltagare att nå hållbara hälsosamma levnadsvanor, steg för steg.