Nyheter

Vi är din partner för att ändra vanor till det bättre och leva ett hälsosammare liv under många år framöver.

press logo

News

Jan 24, 2023

Gör Sverige till ett föregångsland inom digitalisering

Efter pandemin har hälsofrågorna, som tidigare ansågs vara varje medlemsstats ensak, hamnat högt upp på agendan och EU har stått för en rad viktiga initiativ. Redan före pandemin fanns det stora problem med ojämlikheter i vård och hälsa, liksom med köer, personalbrist och ökade kostnader. Ny forskning med komponenter som bl.a hälsodata, prevention och fortsatt digitalisering kan bidra till lösningar men det krävs ett strukturellt omtag så att forskning omsätts till innovativa lösningar som kommer vården och patienterna till godo.

press logo

News

Jul 01, 2022

Pressmeddelande: Lovande resultat efter 12 månader - majoriteten av deltagarna inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes

Just nu pågår en världsunik preventiv satsning i Stockholm. På uppdrag av Region Stockholm har Health Integrator startat ett hälsoprogram som hjälper 925 deltagare mellan 50 och 60 år att förebygga typ 2-diabetes. Utvecklingen är lovande - redan efter ett av totalt fem år är majoriteten av de första deltagarna utanför riskzonen för typ 2-diabetes.

press logo

News

Feb 17, 2022

Nyhet: Deltagarna okända för Skandia

De som deltagit i minst sex månader har nu tagit sitt första uppföljande blodprov för att se hur vilken effekt hälsoprogrammet har haft. Resultaten visar att efter sex månader är 43% av de som hittills deltar i programmet inte längre i riskzonen för typ 2-diabetes. – Att få möjlighet att skapa avkastning på våra sparares pengar samtidigt som vi kan bidra till att färre personer utvecklar diabetes känns mycket angeläget. Att resultaten redan nu är såhär goda är så klart väldigt roligt, säger Lars Göran Orrevall, kapitalförvaltningschef på Skandia.