Nyheter

Vi är din partner för att ändra vanor till det bättre och leva ett hälsosammare liv under många år framöver.

press logo

News

Apr 06, 2021

Diabetes ska motverkas med världsunik finansiering

925 personer som riskerar att få diabetes typ 2 ska coachas till ett friskare liv. Lyckas det sparas miljoner i vårdkostnader. Projektet finansieras med en hälsoobligation, något som Region Stockholm är först i världen med. Att "investera i sin hälsa" har fått en ny och konkret innebörd sedan Region Stockholm gett ut en hälsoobligation. Köpare är försäkringsbolaget Skandia, som på så vis lånar ut pengar till regionen. Obligationen är på 30 miljoner kronor och ska användas i ett projekt där 925 personer i riskzonen för diabetes typ 2 får hjälp att ändra levnadsvanor.

press logo

News

Mar 31, 2021

Hälsoobligation mot diabetes vinner internationellt pris

Region Stockholm fått priset för ”Social project bond of the year”. Syftet med Hälsoobligationerna har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2. Detta innebär en potential att minska lidandet, få en bättre folkhälsa och även undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år.

press logo

News

Mar 31, 2021

Region Stockholms hälsoobligation har tilldelats internationellt pris

Region Stockholms hälsoobligation, med sin unika finansiella lösning för att motverka diabetes, har tilldelats ett pris av internationellt ansedda Environmental Finance. Region Stockholm är glada och stolta att bli tilldelade detta prestigefulla pris. På samma sätt som Region Stockholm varit ledande i arbetet med gröna obligationer har Region Stockholm som ambition att vara innovativa inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Därför har Region Stockholm utvecklat en Hälsoobligation, med en unik finansiell struktur.

press logo

News

Mar 28, 2021

Social project bond of the year: Region Stockholm's Health impact bond

Targeting diabetes prevention, Region Stockholm's SEK30 million ($3.5 million) Health impact bond will fund a programme for 925 prediabetic individuals in Stockholm County. Lead manager Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) estimated SEK1.4 billion could be saved annually through expanding this type of prevention to all prediabetics in the country, demonstrating the belief in the scalability of this type of bond.

press logo

News

Nov 13, 2020

Unik förebyggande hälsosatsning ska hejda ökningen av typ-2 diabetes

Region Stockholm tar nu täten i arbetet för att förebygga diabetes typ-2. Tack vare en ny, preventiv satsning kan personer i riskzonen för diabetes typ-2 fångas upp innan sjukdomen brutit ut. Med hjälp av den digitala hälsoplattformen Health Integrator får personer i riskgruppen stöd av en personlig hälsopedagog och 6 250 kronor att spendera på hälsorelaterade produkter och tjänster. Satsningen finansieras med en unik hälsoobligation, den första i sitt slag.

press logo

News

Jun 16, 2020

Region Stockholm är först med en Hälsoobligation med avkastning efter resultat

Region Stockholm har som ambition att utveckla arbetet inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Det har nu resulterat i ett beslut om att finansiera ett pilotprojekt av prevention kring diabetes typ 2 vård med en Health Impact Bond, en så kallad Hälsoobligation. En obligation där återbetalningen och räntan är kopplad till hur framgångsrik den preventiva insatsen blir. Denna finansiella obligationsmodell som Region Stockholm har tagit fram är den första kända i sitt slag, även internationellt.

press logo

News

Jun 16, 2020

Region Stockholm satsar 30 miljoner på förebyggande vård

Region Stockholm har fattat ett unikt beslut om en ny, långsiktig friskvårdssatsning för att förebygga kroniska folkhälsosjukdomar som exempelvis typ 2-diabetes. Via en digital hälsoplattform från Health Integrator får användarna tillgång till ett stort antal hälsotjänster och leverantörer inom områden som fysisk aktivitet, kost, sömn och stresshantering. Add Health Media är en av investerarna i Health Integrator.