Stockholm satsar på riktade förebyggande insatser

May 5, 2018

Projektet Hälsorörelsen, där Stockholms läns landsting ingår, har som mål att förebygga sjuk­dom. I en pågående studie skapar bland andra buss­chaufförer sina egna hälsoprofiler. https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/05/09/stockholm-satsar-pa-riktade-forebyggande-insatser/