Diabeteskomplikationer kostar samhället miljarder

Sep 9, 2020

En fjärdedel av den totala sjukfrånvaron för personer med typ 2-diabetes kan kopplas direkt till komplikationer orsakade av sjukdomen. Det motsvarar en kostnad på 4,9 miljarder kronor under ett år. Därtill kommer sjukhusvård för 2,5 miljarder kronor. Detta visar en ny svensk studie som är den största i sitt slag i världen skriver professor Johan Jendle och forskningsledare Katarina Steen Carlsson.

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/diabeteskomplikationer-kostar-samhallet-miljarder-33691