Diabetes ska motverkas med världsunik finansiering

Apr 4, 2021

925 personer som riskerar att få diabetes typ 2 ska coachas till ett friskare liv. Lyckas det sparas miljoner i vårdkostnader. Projektet finansieras med en hälsoobligation, något som Region Stockholm är först i världen med. Att "investera i sin hälsa" har fått en ny och konkret innebörd sedan Region Stockholm gett ut en hälsoobligation. Köpare är försäkringsbolaget Skandia, som på så vis lånar ut pengar till regionen. Obligationen är på 30 miljoner kronor och ska användas i ett projekt där 925 personer i riskzonen för diabetes typ 2 får hjälp att ändra levnadsvanor.

Diabetes ska motverkas med världsunik finansiering