Stockholm ger bidrag och digitalt stöd till livsstilsförändringar

Sep 9, 2020

Region Stockholm satsar långsiktigt på att förebygga sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Ett digitalt stöd och hälsobidrag ska erbjudas.

https://dinamediciner.se/stockholm-ger-bidrag-och-digitalt-stod-till-livsstilsforandringar/