Friskis & Svettis Sthlm - stolt samarbetspartner till Health Integrator i Region Stockholms satsning på preventiv vård

Dec 12, 2020

Friskis & Svettis Sthlm  samarbetar med Health Integrator i  hälsosatsningen som görs på uppdrag av Region Stockholm.  Syftet med satsningen är att få färre att utveckla diabetes typ 2 som en ny metod inom preventiv vård. Eftersom fysisk aktivitet är en viktig del i det kommer deltagare ha möjlighet att träna på Friskis.

https://www.friskissvettis.se/Stockholm/Nyheter/Healthintegrator