GIH bidrar till digital hälsoplattform

Nov 11, 2020

GIH har bidragit till den digitala hälsoplattformen Health Integrator. De har varit involverade i att ta fram plattformen och har varit en central del i processen kring beteendeförändring.

https://www.gih.se/Nyheter/2020/GIH-bidrar-till-digital-halsoplattform/