Hälsoobligation mot diabetes vinner internationellt pris

Mar 3, 2021

Region Stockholm fått priset för ”Social project bond of the year”.

Syftet med Hälsoobligationerna har varit att ta fram en modell för effektivare styrning och finansiering av preventionssatsningar, särskilt anpassad för de stora folkhälsosjukdomarna så som diabetes typ 2. Detta innebär en potential att minska lidandet, få en bättre folkhälsa och även undvika vårdkostnader på cirka 1,4 miljarder kronor per år.

Hälsoobligation mot diabetes vinner internationellt pris