Region Stockholms hälsoobligation har tilldelats internationellt pris

Mar 3, 2021

Region Stockholms hälsoobligation, med sin unika finansiella lösning för att motverka diabetes, har tilldelats ett pris av internationellt ansedda Environmental Finance. Region Stockholm är glada och stolta att bli tilldelade detta prestigefulla pris. På samma sätt som Region Stockholm varit ledande i arbetet med gröna obligationer har Region Stockholm som ambition att vara innovativa inom socialt entreprenörskap och social finansiering. Därför har Region Stockholm utvecklat en Hälsoobligation, med en unik finansiell struktur.

Region Stockholms hälsoobligation har tilldelats internationellt pris