Så kan dina pensionspengar hindra fler från att få diabetes

Jun 6, 2020

Skandia finansierar ensamt Region Stockholms hälsoobligation med 30 miljoner kronor.  Obligationen är ett pilotprojekt som har potential att växlas upp i större skala och därmed stärka det viktiga förebyggande arbetet mot diabetes.  

https://www.skandia.se/om-oss/nyheter/nyhetsarkiv/2020/sa-kan-dina-pensionspengar-hindra-fler-fran-att-fa-diabetes/