...

Hälsomål och förändring på dina villkor

Är det dags för förändringar vad gäller din hälsa? Vår digitala hälsoplattform är för dig som vill komma igång med hälsosammare vanor som påverkar ditt välmående på kort och lång sikt. Med oss får du råd och stöd utifrån just dina behov, förutsättningar och önskemål.

...

Vill du delta i en satsning för bättre folkhälsa?

Health Integrator och Region Stockholm presenterar en ny, långsiktig friskvårdssatsning för att förebygga folkhälsosjukdomar som typ 2-diabetes. Region Stockholm finansierar den långsiktiga preventionssatsningen med en unik hälsoobligation, en Health Impact Bond.

Vi kommer under sommaren öppna möjligheten att registrera för att delta i Region Stockholms satsning på en förbättrad folkhälsa. Anmäl dig enkelt med namn och emailadress så kontaktar vi dig så fort vi är redo.

Registrera dig Läs pressmedelandet

Nya vanor med tre steg

Health Integrator är för dig som vill komma igång med hälsosammare vanor som påverkar ditt välmående på kort och lång sikt. Med HeaIth Integrator får du råd och stöd utifrån just dina behov, förutsättningar och önskemål.

Få råd och stöd av en hälsopedagog

Din resa med Health Integrator mot en bättre hälsa börjar med rådgivning med en diplomerad hälsopedagog och ett hälsotest.

Hälsolösningar baserat på dina behov och förutsättningar

Utifrån din individuella hälsoplan som du tagit fram tillsammans med din hälsopedagog kan du plocka ihop din egen "varukorg" med hälsolösningar och aktiviteter. Välj det som passar just dig och din vardag.

Mät dina framsteg och få stöttning

Med hjälp av hälsoplattformen kan du själv mäta och följa dina framsteg. Din hälsopedagog stöttar dig genom din resa. Att börja med nya vanor kan vara utmanande och tar tid.

...

Din personliga hälsopedagog

Via HeaIth Integrators hälsoplattform får du en personlig hälsopedagog som förstärker dina förutsättningar att lyckas förändra dina levnadsvanor. Det kan vara utmanande att bryta dåliga levnadsvanor och lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Utifrån hälsoanalysen och med hälsopedagogens stöd får du insikt och motivation för att lyckas göra bestående förändringar.

Samtliga hälsopedagoger har tre års utbildning från GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan) eller motsvarande och är experter på förebyggande hälsa.

Det motiverar mig att det ska vara enkelt, det hjäper inte bara med kunskap, utan det måste vara lätt att genomföra förändringen

Anna – Lagerarbetare