top of page

Sveriges första preventiva företagshälsa

iStock-1332558192.jpg

Hur fungerar mätbar riskreducering av ohälsa?

Vi skräddarsyr förebyggande hälsotjänster utefter ert företags specifika behov. Vi erbjuder en tjänst som är enkel och behovsanpassad där ni kan följa upp på hälsan på ert företag på en aggregerad nivå där varje individ får hjälp med sina specifika utmaningar. 

Genom att jobba preventivt reducerar vi risker och kan tidigt identifiera individer som ligger i risk för att utveckla livsstilsrelaterade sjukdomar. Vårt fokus är riskreducering och vi gör hälsa mätbart.

Genom validerad screening upptäcks risk för sjukdom tidigt - innan sjukdom bryter ut.

Hälsocoaching med experter på beteendeförändring för bättre mental hälsa, viktnedgång och hjälp att lämna riskzon för livstilsrelaterade sjukdomar. 

Utfallsmätningar

omvandlas till insikter vilket gör varje individuell plan helt unikt skapad utefter respektive persons hälsoresa. Vi mäter på gruppnivå. 

Frånvaroläget idag

 

66 miljarder kr

i samhällskostnader för 

sjukskrivningar 2021

47% 

av alla pågående sjukskrivningar beror på stress och/eller psykisk ohälsa

 

388 000 kr

i kostnader för en utbränd medarbetare i produktionsbortfall och sjukfrånvaro

De flesta arbetsgivare kämpar med att få ned sjukfrånvaron men de glömmer ofta att sjuknärvaro är ett minst lika stort problem, om inte större. När medarbetare fortsätter att arbeta trots att de inte är friska påverkar det både hälsan och produktiviteten negativt. Både individer och företag kan förlora mycket på att inte uppmärksamma och åtgärda sjuknärvaron. Genom att jobba med förebyggande hälsoinsatser kan vi öka frisknärvaro och produktivitet. ​

Effekten av preventiv företagshälsa

  • ​Friskare och mer hälsosamma medarbetare bidrar till en ökad produktivitet i arbetet

  • Med förebyggande hälsoinsatser sänker vi sjuknärvaron på ditt företag

  • Sänkta sjuk- och vårdkostnader 

  • Lägre skadekostnader

Är du ansluten till Benify's B2B portal?

Screena dina medarbetare via hälsoformulär samt blodprov för att upptäcka vilka som ligger i riskzonen för ohälsa innan de blir sjuka. Ge dessa individer möjlighet att förbättra sin hälsa med stöd av en personlig hälsocoach, där du som arbetsgivare endast betalar för nyttjade samtal. Logga in på ditt Benify här och sök upp oss!

Ta del av en av våra kundberättelser från O´Kavli här.

Möt Selma, deltagare i Region Stockholms hälsoprogram, och lär dig mer om hur vi arbetar med förebyggande hälsoinsatser.
 
bottom of page